Natisni

Meritev relativne vlage in temperature

Namen testa je z meritvami dokazati, da je sistem prezračevanja sposoben zagotavljati vrednosti temperature in vlažnost zraka znotraj projektiranih območij. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Meritve se izvajajo v čistih prostorih, kjer se izvajajo različni proizvodni procesi. Zaradi tega so običajno sklopi čistih prostorov razdeljeni na cone, ki imajo različne in kontrolirane parametre temperature, ter relativne vlažnosti zraka.

 Merjenje vlage in temperature

Glede na način izvedbe, ločimo:

Meritve relativne temperature in vlažnosti zraka v čistih prostorih, kjer se meritve izvajajo z merilnik, ki imajo možnost časovnega beleženja rezultatov. Meritev se izvede v vseh kontroliranih prostorih, upoštevajoč zahteve standardov in potreb naročnika meritev.

Meritev distribucije temperature, ali temperaturni maping se izvaja s temperaturnimi logerji, z namenom dokazati pravilno temperaturno distribucijo zraka v skladiščih surovin in tudi končnih proizvodov. Število merilnih točk se določi glede na velikost prostorov, meritev se lahko izvede na več višinskih nivojih. Meritve se v pred-nastavljenih intervalih beležijo, čez celotno obdobje izvajanja meritve.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Testo, Vaisala, EBRO.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.