Natisni

Merjenje števila delcev v prostoru in klasifikacija prostora

Namen testa je izmeriti količino prisotnih delcev v področju izvajanja meritev, ter glede na znano koncentracijo delcev umestiti čisto področje v enega izmed znanih razredov čistosti. Standarda, ki se v območju evropske unije najpogosteje uporabljata sta: ISO 14644 – 1 in cGMP Annex 1.

 Merjenje števila delcev

Pri izvedbi meritve postavimo izokinetično sondo števca delcev na prej določena merilna mesta in izmerimo predpisani volumen zraka. Merilna mesta morajo biti enakomerno porazdeljena po površini čistega prostora. Po meritvah prostor umestimo v razred čistosti, ki ga dosega.

Meritve izvajamo z laserskimi števci delcev in posebno izokinetično sondo, s pomočjo katere na predhodno določenih in označenih merilnih mestih izvedemo vzorčenje zraka. Število merilnih mest, število ponovitev meritev in tudi čas vzorčenja, je določeno glede na projektirani razred čistosti. Glede na osnovne zahteve standardov, se lahko na željo kupca poveča število merilnih točk, kot tudi čas vzorčenja.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Lighthouse, TSI.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.