Natisni

Vizualni dimni test

Namen testa je s pomočjo vizualizacije gibanja zračnega toka dokazati da so npr. ventilacijsko-filtracijski sistemi sposobni zaščititi kritično področje pred kontaminacijo z delci iz okolice ter ugotoviti, ali je smer gibanja vertikalnega (enosmernega/laminarnega) zračnega  toka zraka homogena pod  celotno filtrsko/distribucijsko površino. 

 Dimni test

Je najenostavnejša in najbolj učinkovita metoda odkrivanja nezaželenih mrtvih con, zračnih žepov, ter za prikaz poti zračnih tokov od mesta vpiha, do odvoda iz prostora ali naprave. Prav tako v turbulentnih tokovnih režimih z vizualnim dimnim testom dokazujemo pravilnost smeri gibanja zračnega toka med različnimi tlačnimi conami (Čisti prostori). Vizualni dimni test se izvaja skladno s priporočili ISO 14644-3 standarda.

Upodabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Safex, Drager.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.