Natisni

Dekontaminacijski čas - čas vzpostavitve prvotnega stanja

Namen testa je z meritvijo določiti potreben čas, da se v prostoru, ki ga predhodno obremenimo z delci (kontaminiramo), stanje v njem povrne v predpisan razred čistosti. Test je smiselno izvajati v čistih okoljih, v katerih so neenakomerni (turbulentni) tokovni režimi in prostorih do razredov čistosti ISO 8.

 Štetje delcev v prostoru

Test se izvede na način, da na začetku prostor obremenimo s 100x koncentracijo delcev, ki je dovoljena za projektirani razred prostora. Prva meritev predstavlja začetno obremenitev z delci, dekontaminacijski čas pa je tista meritev po vrsti, s katero izmerimo 100x nižjo koncentracijo delcev od začetne. Dekontaminacijski čas je odvisen od ustreznosti HEPA filtracije, dovodne količine zraka ter št. izmenjav zraka, distribucije dovodnega zraka in pozicije odvodnih rešetk, tlačnih razlik med prostori, čistosti prostorov in načina vgradnje opreme. Test se izvaja skladno s priporočili ISO 14644-3 standarda.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Lighthouse, TSI, Topas.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.