Natisni

Merjenje števila delcev v prostoru in klasifikacija prostora

Namen testa je izmeriti količino prisotnih delcev v področju izvajanja meritev, ter glede na znano koncentracijo delcev umestiti čisto področje v enega izmed znanih razredov čistosti. Standarda, ki se v območju evropske unije najpogosteje uporabljata sta: ISO 14644 – 1 in cGMP Annex 1.

 Merjenje števila delcev

Preberite več: Štetje delcev

Natisni

Testiranje integritete filtrov in tesnenja tesnilnih mest

Namen testa je ugotoviti ali so HEPA filtri nepoškodovani in pravilno vgrajeni ter ugotoviti tesnost tesnilnih mest (ustreznost ohišij in naležnih površin).
Test se izvaja skladno s smernicami ISO 14644-3, te predpisujejo izvedbo testa po dveh različnih metodah, ki ju omenjeni standard obravnava kot enakovredni.

 Merjenje integritete filtrov

Preberite več: Integritete filtrov

Natisni

Vizualni dimni test

Namen testa je s pomočjo vizualizacije gibanja zračnega toka dokazati da so npr. ventilacijsko-filtracijski sistemi sposobni zaščititi kritično področje pred kontaminacijo z delci iz okolice ter ugotoviti, ali je smer gibanja vertikalnega (enosmernega/laminarnega) zračnega  toka zraka homogena pod  celotno filtrsko/distribucijsko površino.

 Dimni test

Preberite več: Dimni test

Natisni

Meritev količine zraka in določitev števila izmenjav

Namen testa je izmeriti dovodne količine zraka v prostoru, na podlagi katerih je možno glede na znano prostornina prostora, naprave izračunati število izmenjav zraka. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

  Meritev količine zraka

Preberite več: Količina zraka

Natisni

Dekontaminacijski čas - čas vzpostavitve prvotnega stanja

Namen testa je z meritvijo določiti potreben čas, da se v prostoru, ki ga predhodno obremenimo z delci (kontaminiramo), stanje v njem povrne v predpisan razred čistosti. Test je smiselno izvajati v čistih okoljih, v katerih so neenakomerni (turbulentni) tokovni režimi in prostorih do razredov čistosti ISO 8.

 Štetje delcev v prostoru

Preberite več: Dekontaminacijski čas

Natisni

Meritev relativne vlage in temperature

Namen testa je z meritvami dokazati, da je sistem prezračevanja sposoben zagotavljati vrednosti temperature in vlažnost zraka znotraj projektiranih območij. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

 Merjenje vlage in temperature 

Preberite več: Vlaga in temperatura

Natisni

Meritve svetlobe

Namen testa je z meritvijo dokazati oz. preveriti ali osvetljenost na delovnem področju testirane naprave oz. čistih proizvodnih prostorih ustreza projektnim zahtevam končnega uporabnika.

 Merjenje svetlobe 

Preberite več: Svetloba

Natisni

Meritve razlik tlakov med posameznimi prostori

Namen testa je izmeriti tlačne razlike med prostori, te zagotavlja pravilno smer gibanja zraka. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

 Merjenje razlike tlakov

Preberite več: Razlike tlakov

Natisni

Meritev hrupa

Namen testa je z meritvijo dokazati oz. preveriti ali je raven hrupa v delovnem področju testirane naprave oz. čistih proizvodnih prostorih nižja od maksimalne dovoljene, kot je predpisana v projektnih zahtevah uporabnika.

  Hrup

Preberite več: Hrup

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.