Natisni

Test tesnosti ohišij - Izolatorji, Zaščitne komore z rokavicami

Namen testa, je preveriti tesnost ohišij zaščitnih komor in izolatorjev. Test se izvaja na sistemih, kjer ni direktnega stika s produktom dela (surovino, proizvodi).

 Test tesnosti izolatorja

Da so varnostni pogoji zagotovljeni, se vse delovne operacije izvajajo z rokavicami, ki so nameščene na prednjem steklu, ki se za potrebe vnosa/iznosa opreme odpira. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 10648-2:1994 (E) in ISO 14644-7:2004.Izolatorji delujejo v podtlaku (strupene snovi) in nadtlaku (aseptični procesi) glede na okolico.

Navedena standarda predvidevata tri različne metode testiranja:   

  • kisikova metoda,
  • metoda s spremembo tlaka,
  • metoda s konstantnim tlakom.

Test tesnosti izvajamo vseh treh metodah.


Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Alita, Testo, Vaisala, Vögtlin, PBI.


Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.