Natisni

Tehtalnice

Tehtalnice Tehtalnice Tehtalnice

Tehtalnice zagotavljajo zaščito operaterjev pri delu z nevarnimi snovmi. Posamezne naprave so prilagodljive željeni tehnologiji. Zaščitna čista kabina - tehtalnica je namenjena manipulaciji z občutljivimi, zdravju škodljivimi prašnimi substancami. Raztehtavanje s pomočjo namenske opreme in avtomatskih tehtnic je računalniško vodeno in kontrolirano glede na tehnološki postopek.

Kabina s svojim načinom delovanja nudi trojno zaščito:

  1. Ščiti operaterja pred prekomernim vdihavanjem morda zdravju škodljivih prašnih delcev ali aerosolov, ki se generirajo ob manipulaciji z rizičnimi materiali znotraj kabine;
  2. ščiti okolico kabine na način, da ne dopušča raznašanja prašnih delcev izven manipulativnega območja kabine;
  3. ščiti odprte surovine pred zunanjo kontaminacijo.

Avtomatiziran sistem za tehtanje:

  1. Omogoča kompletno logistično podporo tehtalnga procesa z možnostjo integracije s poslovnim (MES) in skladiščnim (WMS) sistemom;
  2. fleksibilna konfiguracija (distribuirane V/I enote);
  3. možnost samostojnega delovanja z lokalnim strežnikom v primeru, ko nivo 3 ni povezan (princip agenta).

Tehtalnice Tehtalnice Tehtalnice

Tehtalnice Tehtalnice Tehtalnice