Simpozij: Razvoj in izzivi genske terapije v Sloveniji - SAZU

Published 16.11.2021

SAZU, Razred za medicinske vede v so-organizaciji s konzorcijem SmartGene.si vabi na simpozij v akademski dvorani, ki bo v torek, 23. novembra 2021, ob 13. uri.

Na simpoziju bo predstavljen projekt SmartGene.si, ki je bil delno financiran iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so razvili in pripravili zdravilo in okolje za izvedbo prvega genskega zdravljenja v Sloveniji. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je izdala odločbo, s katero je konzorciju SmarGene.si odobrila klinično preizkušanje zdravljenja kožnih tumorjev glave in vratu z gensko terapijo.
Pri izvajanju projekta SmartGene.si smo naleteli na mnoge strokovne ter tudi regulatorne in etične izzive, o katerih bomo razpravljali na simpoziju z vabljenimi govorci, predstavniki Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, Komisije za medicinsko etiko in Ministrstva za okolje in prostor.

Iskra PIO d. o. o. in Jafral d. o. o. bosta na simpoziju sodelovala s predstavitvijo koncepta Smart.Con modularnih GMP čistih prostorov kot prihodnosti biofarmacevtske proizvodnje.

Več o sami novici si lahko preberete:

Smart.Con modular GMP facilities