Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2022

Published 17.10.2023

Otočec, 12. oktober 2023

Z namenom spodbujanja vzornega ravnanja s človeškimi viri in povečevanja konkurenčnosti gospodarstva regije ter s ciljem predstavitve vzornih praks in dosežkov Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine vsako leto podeli priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri. Priznanje lahko prejme podjetje ali posameznik, ki z nadpovprečnimi rezultati svojega delovanja pomembno prispeva k uspešnemu razvoju in uporabi kadrovskega managementa v praksi. Prejemnika priznanja za leto 2022 sta podjetje Iskra PIO d.o.o. in prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije.

V utemeljitvi prejetega priznanja je zapisano, da podjetje Iskra PIO razvija svojstven in celovit pristop ravnanja s človeškimi viri ter sodelovanja z zaposlenimi. Podjetje se zaveda formalnih in neformalnih orodij in metod, s katerimi vzpostavlja sodelovalno, visoko tehnološko in inovativno poslovno okolje. Temelji vzornega primera ravnanja s človeškimi viri, ki jih je podjetje vgradilo v svoj poslovni model, slonijo na:

  • medgeneracijskem sodelovanju med zaposlenimi, ki vključuje mentorstvo, obratno mentorstvo in spodbujanje samoiniciativnosti,
  • strategiji razvoja kadrov kot vsebinskega področja znotraj Digitalne strategije podjetja Iskra PIO,
  • vzdrževanju vključujoče, povezovalne in inovativne organizacijske kulture podjetja ter
  • zaposlovanju za nedoločen čas na področju vseh poslovnih procesov podjetja.

Vir slik: arhiv GZDBK, 12. 10. 2023

Vir: arhiv GZDBK, 12. 10. 2023