Intervju z direktorjem podjetja Iskra PIO v reviji Ventil Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Published 1.2.2024

Ljubljana, 22. januar 2024
Gospodarske in politične razmere doma in v svetu postavljajo družbi, podjetjem in posameznikom izzive, kako uspešno napredovati, stopati v prihodnost in pri tem učinkovito uresničevati svoje poslanstvo. O vprašanjih podjetništva, nadaljnjem razvoju gospodarstva in ustvarjanju dodane vrednosti, sodelovanju med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom ter o prihodnosti tehniških poklicev in znanj se je prof. dr. Janez Tušek pogovarjal z Andražem Rumpretom, direktorjem podjetja Iskra PIO.  
Ventil je znanstveno-strokovna revija Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Objavlja prispevke, ki obravnavajo razvojno in raziskovalno delo na Univerzi, inštitutih in v podjetjih s področja fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Revija ustvarja povezavo med slovensko industrijo in razvojno in raziskovalno dejavnostjo ter med slovenskim in svetovnim proizvodnim, razvojnim in strokovnim prostorom.

INTERVJU Ventil 6 / 2023 - Iskra PIO

Ventil