Splošno

AH (Air Handling) modul je univerzalno zasnovana naprava za vzdrževanje ustreznih tlačnih pogojev in izmenjav zraka v zaščitnem okolju. Odlikuje jo enostavna in prilagodljiva regulacija dovodnih ter odvodnih količin zraka. To daje napravi možnost povezovanja s široko paleto zaščitnih okolij različnih oblik, dimenzij in namenov uporabe. Majhna dimenzija naprave in hkrati dobre tehnične karakteristike so njena pomembna konkurenčna prednost v smislu enostavne priključitve k že obstoječemu ali novemu zaščitnemu okolju v fleksibilni ali fiksni izvedbi. AH modul je primeren za ustvarjanje negativnih ali pozitivnih tlačnih razmer znotraj delovnega okolja v primerjavi z okolico.

Prednosti

 • Enostavna in prilagodljiva regulacija nadtlaka ali podtlaka in pretoka zraka
 • Možnost enostavnega povezovanja z drugimi zaščitnimi okolji
 • Enostavna in hitra montaža
 • Nadgradnja nove ali obstoječe opreme
 • Enostavna uporaba
 • Robustna izvedba in enostavno čiščenje
 • Tiho delovanje
 • Pred-filtracija zraka
 • Široko področje uporabe
 • Visok eksterni tlak
 • Majhne dimenzije in dobre tehnične karakteristike

Princip delovanja

AH modul deluje na principu zvezne neodvisne regulacije dovodnega in odvodnega ventilatorja. Dovodni ventilator zagotavlja ustrezno količino zraka, ki ga dovaja v zaščitno okolje. Odvodni ventilator pa zagotavlja želene tlačne razmere znotraj zaščitnega okolja v odvisnosti od tlaka v okolici. Brezstopenjska regulacija obeh omogoča širok razpon nastavitev glede na potrebne zračne izmenjave in ustrezne tlačne razmere.  Vgrajen digitalni merilnik prikazuje dejansko vrednost tlaka v zaščitnem okolju, hkrati pa meri in prikazuje tudi količino zraka, ki kroži v sistemu. Za ustrezno bilanco zraka v delovnem prostoru skrbi povezava modula z okoliškim zrakom, ki odvečni zrak črpa iz okolice ali pa ga vanjo vrača. Neoporečnost recirkulacijskega in izhodnega zraka je pogojena z ustrezno HEPA filtracijo, integrirano v zaščitnem okolju. Kombinacija filtracije in kroženja zraka pa definira ustrezen razred čistosti znotraj delovnega prostora, opredeljenega s standardom ISO 14644-4:2001.   

   

Uporaba

Pred uporabo AH modula je potrebno izvesti ustrezne povezave modula z zaščitnim okoljem. Povezave so lahko izvedene s pomočjo fleksibilnih ali fiksnih povezav z enostavno demontažnimi spoji (TC). Kot zaščitno okolje se običajno uporablja delovni prostor, ki je ravno tako v fiksni (kovinski zatesnjen prostor – fiksni izolator, kabina, predajna kabina) ali fleksibilni izvedbi (tesen prostor, omejen s transparentno PU folijo - fleksibilni izolator). Velikost in oblika delovnega prostora nista pogojena z delovanjem AH modula. Regulacija dovodnega in odvodnega ventilatorja v  delovnem prostoru omogočata vzpostavitev podtlačnih razmer (v primeru zaščite operaterja in okolice) ali pa nadtlačnih razmer (v primeru zaščite produkta). Naprava omogoča spremljanje vrednosti tlaka v delovnem prostoru in količino recirkulacijskega zraka. Tudi pri maksimalnih obremenitvah napravo odlikuje tiho delovanje, kar je zelo pomembno za kvalitetno delo v zahtevnih pogojih.

 

Tip

AHM-60-100-M-01

Dimenzije  V x Š x D [mm]

503 x 470 x 410

Teža [kg]

25

Električni priklop [V/Hz/kW]

230/50/0.8

Priklop (dovod / odvod)

TC ISO DN50

Nivo hrupa [dB]

30 - 65

Delovni tlak zaščitnega okolja [Pa]

± 0 - 100

Pretok [m3/h]

0 - 60

Eksterni tlak [Pa]

0 - 600

 

Kontaktirajte nas