Hrup na delovnem mestu je lahko zelo moteč dejavnik, zato je priporočljivo, da je le tega čim manj. V ta namen opravljamo meritev zvočnega tlaka s katero želimo dokazati oz. preveriti ali je raven hrupa v delovnem področju testirane naprave oz. proizvodnih prostorih nižja od maksimalne dovoljene, kot je predpisana v projektnih zahtevah uporabnika.

Uporabljamo profesionalni merilnik in kalibrator zvočnega tlaka Bruel&Kjaer, ki je letno kalibriran v akreditiranem laboratoriju.

Kontaktirajte nas