Smer gibanja zračnega toka je pomemben faktor v vsakem kontroliranem okolju in s pomočjo vizualnega dimnega testa lahko dokažemo da so ventilacijsko-filtracijski sistemi sposobni zaščititi kritično področje pred kontaminacijo z delci iz okolice ter ugotoviti, ali je smer gibanja enosmernega/laminarnega zračnega toka zraka homogena pod celotno filtrsko/distribucijsko površino.

Je najenostavnejša in najbolj učinkovita metoda odkrivanja nezaželenih mrtvih con, zračnih žepov, ter za prikaz poti zračnih tokov od mesta vpiha, do odvoda iz prostora ali naprave. Prav tako v turbulentnih tokovnih režimih z vizualnim dimnim testom dokazujemo pravilnost smeri gibanja zračnega toka med različnimi tlačnimi conami v čistih prostorih. Vizualni dimni test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Za izvedbo uporabljamo namenski označevalnik zračnega toka ali dimno patrono. Po dogovoru z naročnikom k poročilu priložimo fotografije ali izdelamo video posnetek.

Kontaktirajte nas