Namen testa je izmeriti tlačne razlike med različnimi tlačnimi conami. Meritve izvajamo v čistih prostorih, na filtrih ali na samostojnih napravah, običajno so to izolatorji. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Poznamo sisteme čistih prostorov s pozitivno ali negativno tlačno razliko. Pri sistemih s pozitivno tlačno razliko tlačna kaskada zagotavlja, da se v celotnem sklopu prostorov zrak vedno giblje iz nivoja najvišje zahtevane čistosti, proti manj čistim nivojem. Taki sistemi se uporabljajo, kadar je zahteva po zagotavljanju čistih pogojev dela, proizvodi oz. produkt pa ne predstavlja nikakršne nevarnosti za ljudi in okolico. Pri sistemih z negativno tlačno razliko pa tlačna kaskada med prostori zagotavlja varne pogoje dela in zaščito okolice pred proizvodi, ki predstavljajo nevarnost. Pri takih sistemih je glavni proizvodni prostor v najnižjem podtlaku, vmesni prostori pa omogočajo varen izhod proti okolici.

Z meritvijo tlačne razlike ugotavljamo tudi zamašenost filtrov. Inštrument povežemo na namenske priključke na čisti in nečisti strani filtra. Ko je mejna vrednost presežena, je potrebna zamenjava filtra.

Kot pri čistih prostorih, poznamo tudi izolatorje s pozitivno ali negativno tlačno razliko glede na prostor v katerem so umeščeni. Pri takšnih sistemih je običajen stalni monitoring tlačne razlike, obvezno pa je tudi obdobno preverjanje z umerjenim inštrumentom.

Meritve izvajamo s profesionalnimi digitalnimi merilniki razlike tlakov priznanih proizvajalcev Testo in TSI. Vsa oprema je kalibrirana na letni ravni v akreditiranem laboratoriju.

Kontaktirajte nas