Namen testa, je preveriti tesnost ohišij izolatorjev. Test se izvaja na sistemih, kjer ni direktnega stika s produktom dela (surovino, proizvodi).

Za zagotavljanje najboljših varnostnih pogojev se test izvaja v različnih proizvodnih stopnjah (tovarniški test tesnosti, ob montaži in končni test tesnosti). Pri izvajanju testa mora naprava vsebovati vse sestavne dele kot so rokavice, morebitni CLS pokrovi in ostali sestavni deli. Pri končnem testu pa je priporočljivo, da so poleg vseh priključkov (npr. odtok, dovodi, odvodi, …) inštalirani tudi morebitni kabli in ostali dodatki, ki lahko vplivajo na izid testa. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 10648-2 in ISO 14644-7.

Navedena standarda predvidevata tri različne metode testiranja: kisikova metoda, metoda s spremembo tlaka ter metoda s konstantnim tlakom.

V večini primerov test izvajamo z metodo s spremembo tlaka, pri kateri spremljamo spremembo razlike tlaka v napravi glede na okolico v odvisnosti od časa. Naprave lahko delujejo v podtlaku (strupene snovi) in nadtlaku (aseptični procesi) glede na okolico, zato se test izvaja skladno z njihovim delovanjem.

Meritve izvajamo s profesionalnimi digitalnimi merilniki razlike tlakov priznanih proizvajalcev Testo in TSI. Vsa oprema je kalibrirana na letni ravni v akreditiranem laboratoriju.

Kontaktirajte nas