Filter je sestavni del vsake naprave za zagotavljanje čistih pogojev, zato ga je potrebno preveriti, če zagotavlja specificirano zadrževanje delcev. Po končanem testiranju izdelamo ustrezno poročilo. Test izvajamo v skladu s standardom ISO 14644-3 in z dvema metodama.

1. Metoda z uporabo števca delcev (DPC):

Pogoj za pričetek testa je pravilno nastavljen zračni pretok skozi filter. Z aerosol generatorjem in testnim oljem umetno kontaminiramo zračno območje pred filtrom z delci. Nato izmerimo dovedeno koncentracijo delcev na nečisti strani filtra in določimo maksimalno dovoljeno število delcev, ki se lahko pojavijo na čisti strani filtra. Potrebno je določiti tudi čas merjenja, ki se prilagaja glede na dimenzije filtra, premer testne sonde, hitrost skeniranja in se zaokrožuje na cele minute. Okvir in celotno površino filtra poskeniramo z izokinetično testno sondo. Števec delcev izpisuje rezultate na termo papir, ki je kasneje tudi priloga končnega poročila. Na števcu delcev imamo nastavljen akustični alarm, ki javlja prisotnost delcev v zraku. Ko ugotovimo mesto puščanja, moramo ta del še dodatno lokalno pregledati. V določenih primerih (filtri vgrajeni v kanalih) skeniranje filtrov ni mogoče. V teh primerih izvedemo meritev na zato namenjenih priključkih. Če filter prepušča čez mejno vrednost, je potrebno izboljšati naleganje, kritična puščanja odpraviti ali filter zamenjati z novim.

2. Metoda z uporabo fotometra:

Tudi pri tej metodi je predpogoj za pričetek testiranja pravilno nastavljen zračni pretok skozi filter. Uporabljamo generator delcev, ki med segretim testnim oljem in stisnjenim dušikom ustvarja zmes v obliki dima, s katerim umetno kontaminiramo zračno območje pred filtrom. Skladno z navodili proizvajalca pripravimo in umerimo fotometer. Okvir in celotno površina filtra poskeniramo z izokinetično testno sondo. V določenih primerih (filtri vgrajeni v kanalih) skeniranje filtrov ni mogoče. V teh primerih izvedemo meritev na zato namenjenih priključkih. Če filter prepušča čez mejno vrednost, je potrebno izboljšati naleganje, kritična puščanja odpraviti ali filter zamenjati z novim.

Uporabljamo profesionalno merilno opremo vodilnih svetovnih proizvajalcev: Lighthouse, TSI, Topas, ATI. Vsa oprema je kalibrirana na letni ravni.

Kontaktirajte nas