Delo z lahko vnetljivimi snovmi je zelo nevarno, saj lahko hitro pride do eksplozije. Za preprečevanje eksplozij je marsikdaj potrebno delo v inertni atmosferi, kjer je koncentracija kisika dovolj nizka, da ne pride do vžiga. Prav tako se inertna atmosfera uporablja tam, kjer je potrebno ščititi produkt pred oksidacijo. Pri napravah z možnostjo inertne atmosfere se opravi test inertizacije.

Namen testa je, da preverimo ali je vzpostavljanje in vzdrževanje inertne atmosfere znotraj delovnega prostora v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 15281:2006. Prav tako lahko s tem testom preverimo parametre vzpostavljanja in vzdrževanja inertne atmosfere in jih po potrebi optimiziramo (nastavimo tako, da je poraba inertnega plina čim manjša in s tem čim manjši stroški). Test poteka tako, da spremljamo koncentracijo kisika znotraj delovnega prostora v odvisnosti od časa.

Pri testu uporabljamo merilnik koncentracije kisika proizvajalca Michell, ki je letno kalibriran.

Kontaktirajte nas