Z meritvami dokazujemo, da je sistem prezračevanja sposoben zagotavljati vrednosti temperature in relativne vlažnost zraka znotraj projektiranih območij. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Meritve se izvajajo v čistih prostorih, kjer se izvajajo različni proizvodni procesi. Zaradi tega so običajno sklopi čistih prostorov razdeljeni na cone, ki imajo različne in kontrolirane parametre temperature, ter relativne vlažnosti zraka. Glede na način izvedbe, ločimo dve metodi.

1. Meritve temperature in relativne vlažnosti zraka v čistih prostorih:

Meritve se izvajajo z merilniki, ki imajo možnost časovnega beleženja rezultatov. Meritev se izvede v vseh kontroliranih prostorih, upoštevajoč zahteve standardov in potreb naročnika meritev.

2. Meritev distribucije temperature:

Z drugimi besedami temperaturni mapping se izvaja s temperaturnimi podatkovnimi 'loggerji', z namenom dokazati pravilno temperaturno distribucijo zraka na primer v sušilnih komorah in skladiščih surovin ter proizvodov. Število merilnih točk se določi glede na velikost prostora, meritev se lahko izvede na več višinskih nivojih. Meritve se v prednastavljenih intervalih beležijo, čez celotno periodo izvajanja meritve. Po obdelavi podatkov izdelamo ustrezno poročilo in rezultate prikažemo tudi z grafom temperature v odvisnosti od časa.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Testo, Vaisala, EBRO, ki je letno kalibrirana v akreditiranih laboratorijih.

Kontaktirajte nas