Če se želimo prepričati, da čisti prostor služi svojemu namenu, je potrebno izmeriti koncentracijo prisotnih delcev v zraku in določiti njegovo klasifikacijo. Z našimi napravami smo zmožni opazovati delce velikosti od 0,3 µm do 10 µm. Končni rezultat je podan v obliki delcev na kubični meter. Test se izvaja v skladu s standardom ISO 14644-1 in cGMP Annex 1.

Test izvajamo z laserskim števcem delcev z vgrajeno črpalko za zrak in izokinetično sondo. Najprej iz standardne tabele določimo število potrebnih merilnih mest glede na površino prostora in jih smiselno razporedimo. Maksimalna dovoljena koncentracija delcev, število ponovitev meritev in čas vzorčenja so določeni glede na projektirani razred čistosti. Glede na osnovne zahteve standardov, se lahko na željo naročnika poveča število merilnih mest in čas vzorčenja.

Uporabljamo profesionalno merilno opremo vodilnih svetovnih proizvajalcev: Lighthouse, TSI. Vsa oprema je kalibrirana na letni ravni.

Kontaktirajte nas