Vsak čisti prostor je izdelan po projektnih zahtevah in z meritvami dovodne količine zraka v prostoru preverjamo, če sistem zagotavlja zadostno vrednost. Na podlagi rezultatov meritev je možno glede na znano prostornino prostora ali naprave izračunati število izmenjav zraka. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Za meritev pretočnih količin zraka si poslužujemo več različnih metod. Najenostavnejša, najhitrejša in pregledna je metoda z uporabo vrečastega merilnika in meritvami količin direktno na filtrskih enotah (distributorjih) vpiha. Po večletnih izkušnjah in izboljšavah merilne opreme, je ta metoda postala zelo zanesljiva, natančna in posledično največkrat uporabljena. V primeru, ko zaradi velikosti merilnika ni možno direktno dostopati do filtrskih enot, oz. je velikost posameznih enot vpiha večja od zgoraj omenjene, se lahko meritev izvede neposredno pod filtrsko površino (mesto vpiha) s pomočjo termičnega ali krilnega anemometra.

Meritev je možna tudi v razvodnih kanalih, kjer glede na znani presek kanala izračunamo pretok zraka in zatem po potrebi še število izmenjav zraka v prostoru. Najbolj natančna metoda v tem primeru je s Pitotovo cevjo, ki se je tudi največkrat poslužujemo. Izvedba je možna tudi s termičnim anemometrom.

Meritve izvajamo s profesionalno merilno opremo proizvajalca TSI in Testo, ki je kalibrirana na letni ravni.

 

Kontaktirajte nas