Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja delovnih nalog je ključnega pomena dobra osvetljenost delovne površine. Zato izvajamo meritve osvetljenosti, ki imajo namen preveriti in dokazati, ali osvetljenost na delovnem področju naprave ali čistih proizvodnih prostorih ustrezajo projektnim zahtevam uporabnika.

Pri izvajanju meritev osvetljenosti uporabljamo merilno opremo priznanega proizvajalca Almemo. Ta oprema je letno kalibrirana v akreditiranem laboratoriju, kar zagotavlja visoko natančnost in zanesljivost rezultatov meritev.

Z izvedbo meritev osvetljenosti preverjamo in zagotavljamo ustrezno raven osvetlitve na delovnih področjih. S tem prispevamo k varnosti, udobju in produktivnosti pri izvajanju delovnih nalog. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko identificiramo morebitne pomanjkljivosti v osvetljenosti ter sprejmemo ustrezne ukrepe za izboljšanje razmer.

Naš cilj je zagotoviti, da je osvetljenost na delovnih področjih v skladu s projektnimi zahtevami uporabnika, kar prispeva k optimalnim delovnim pogojem in učinkovitemu izvajanju nalog. S profesionalno merilno opremo in kalibracijo zagotavljamo natančne in zanesljive rezultate meritev, kar omogoča, da se izvedejo potrebni ukrepi za vzdrževanje ustrezne ravni osvetlitve.

Kontaktirajte nas