Za učinkovito izvajanje delovnih nalog je pogoj dobra ovetljenost delovne površine, zato izvajamo meritve osvetljenosti. Namen testa je z meritvijo dokazati oz. preveriti ali osvetljenost na delovnem področju testirane naprave oz. čistih proizvodnih prostorih ustreza projektnim zahtevam uporabnika.

Uporabljamo merilno opremo priznanega proizvajalca Almemo, ki je letno kalibrirana v akreditiranem laboratoriju.

Kontaktirajte nas