Glavni namen OEL testa je dokazati, da vgrajena oprema (zaščitne komore, izolatorji, tehtalnice,..) zmanjša prisotnost potencialno nevarnih delcev v zraku v času delovnih procesov s snovmi v obliki prahu, ki se izvajajo predvsem v farmacevtskih industriji.

Operiranje z močnimi farmacevtskimi surovinami je opredeljeno kot potencialno tveganje operaterjev. Ta izpostavljenost je poimenovana kot OEL (Poklicna izpostavljenosti pri delu z nevarnimi snovmi), ki predpisuje največjo dovoljeno izpostavljenosti v določenem časovnem obdobju in je izražena v g/m3.

Test se izvaja skladno s priporočili, smernicami združenja ISPE.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

Kontaktirajte nas