Ustrezen pretok zraka je ključen dejavnik za pravilno delovanje vsake ventilacijske naprave, naj bo to zaščitna komora, UDF enota, izolator ali digestorij. Meritve izvajamo s krilnim anemometrom ali s termično sondo.

Možne izvedbe meritev:

- Meritev hitrosti zračnega toka v delovnem področju zaščitne komore, UDF enote ali izolatorja.

- Meritev vstopne hitrosti zračnega toka na delovni odprtini zaščitne komore ali digestorija.

- Meritev hitrosti zračnega toka v cevovodu izolatorja.

Glede na zahteve standardov in zasnovo naprave, najprej določimo kriterij sprejemljivosti. Test se izvaja skladno s standardi EN 12469, ISO 14644-3 in EU GMP Annex 1.

Pred testom smiselno razporedimo točke za merjenje, način merjenja pa je odvisen od tipa naprave. Da dosežemo natančne rezultate mora merilna sonda na merilnem mestu popolnoma mirovati. Pomagamo si s specialnimi nosilci in držali. Merilna sonda mora biti vedno nameščena pravokotno glede na vektor hitrosti zračnega toka. Ko se vrednost na merilniku popolnoma stabilizira, odčitamo rezultat. Po končanih meritvah sledi še statistična obdelava podatkov, v večini primerov nas zanimajo ekstremne vrednosti in skupno povprečje.

Uporabljamo profesionalno merilno opremo vodilnih svetovnih proizvajalcev: Testo, TSI, Schiltknecht. Vsa oprema je kalibrirana v akreditiranih laboratorijih na letni ravni.

Kontaktirajte nas