Test lahko poimenujemo tudi čas vzpostavitve prvotnega stanja. Namen testa je z meritvijo določiti potreben čas, da se v čistem prostoru, ki ga predhodno obremenimo z delci (kontaminiramo), stanje v njem povrne v predpisan razred čistosti. Test je smiselno izvajati v čistih okoljih, v katerih so neenakomerni (turbulentni) tokovni režimi in prostorih do razreda čistosti ISO 8. Potrebna oprema za izvedbo je laserski števec delcev, aerosol generator delcev in po potrebi razredčevalnik delcev. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

Test se izvede na način, da na začetku prostor s pomočjo aerosol generatorja obremenimo s stokratno koncentracijo delcev, ki je dovoljena za projektirani razred prostora. Prva meritev predstavlja začetno obremenitev z delci, dekontaminacijski čas pa je tista meritev po vrsti, s katero izmerimo koncentracijo delcev, ki je v kriteriju sprejemljivosti za določen razred čistosti. Dekontaminacijski čas je odvisen od učinkovitosti HEPA filtracije, števila izmenjav zraka, distribucije dovodnega zraka in pozicije odvodnih rešetk, tlačnih razlik med prostori in načina vgradnje opreme.

Za izvajanje uporabljamo profesionalno opremo proizvajalcev Lighthouse, TSI in Topas. Vsa oprema je letno kalibrirana.

Kontaktirajte nas