O nas

Osnovna dejavnost družbe je projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Dodatni programi so validiranje prostorov in proizvodnja ALU stavbenega pohišva.

Iskra PIO, d.o.o. je družba z domačim kapitalom, ki ima sedež in proizvodne prostore v Šentjerneju na Dolenjskem.

Osnovna dejavnost družbe je projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Dodatni programi so validiranje prostorov in proizvodnja ALU stavbenega pohištva.

Družba je bila ustanovljena leta 1991 po stečaju tedanjih Uporov d.o.o. in pričela dejavnost z 18 zaposlenimi. Danes, po več kot 30. letih smo se razvili v podjetje z 161 redno zaposlenimi in nekaj pogodbenimi delavci. Družbo že vsa leta uspešno vodi direktor Andraž Rumpret.

Podjetje je v letu 2001 združilo 10. obletnico obstoja s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001.

V svojem inženiringu, na podlagi dolgoletnih izkušenj in seveda tudi s sprotnim izobraževanjem in uvajanjem novosti, nenehno razvijamo opremo za čisto in čistilno tehnologijo. 
Družba je v bistvu edini proizvajalec tovrstne opreme v Sloveniji, s katero enakovredno nastopamo tudi na tujem tržišču, kateremu je namenjeno 50% proizvodnje tega programa. 

Poglavitni naročniki proizvodov so farmacevtska podjetja, medicinske ustanove, lekarne ter raziskovalni inštituti doma in v tujini. Z intenzivnim zaposlovanjem visoko strokovnega tehničnega kadra v preteklih letih se vsako leto povečuje obseg proizvodnje in zvišuje nivo kakovosti izdelkov. 

V družbi Iskra Pio d.o.o. imamo organiziran tudi razvojni oddelek, v katerem je zaposlenih 30 inženirjev. V oddelku se ukvarjajo s projektiranjem opreme, razvijajo strojni del proizvodnje, konstruirajo stroje in naprave ter jih tudi tehnološko obdelajo.

Proizvodi postajajo čedalje bolj zahtevni in kompleksni. Tudi v prihodnje bomo v podjetju pozitivno naravnani z veliko optimizma in delovne vneme sledili napredku na domačem, enako tudi na evropskem trgu. Prizadevali si bomo uspešno poslovati in tržiti svoje proizvode tako v Sloveniji kot tudi na drugih evropskih trgih.