Kakovost

V podjetju Iskra PIO d.o.o se zavedamo, da so kakovost poslovanja, odgovorno ravnanje z okoljem ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih, ključni elementi pri graditvi uspešnosti podjetja.

Podjetje je leta 2001 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001.

Sistem vodenja stalno nadgrajujemo in izboljšujemo na osnovi prilagajanja zahtevam kupcev, zaposlenih, lokalne skupnosti in drugih zainteresiranih strank ter zakonskim in drugim pravnim zahtevam.

Naš cilj je izdelovanje varnih, funkcionalnih in zanesljivih proizvodov za naše kupce, ki si želijo najsodobnejšo opremo.

Prizadevamo si, da na vseh področjih procesa, od nabave materialov do prodaje proizvoda, preprečujemo izvore napak, morebitne nastale napake takoj odstranimo in procese stalno izboljšujemo.

Kakovost podjetja temelji na povezovanju vseh dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem visoke kakovosti naših izdelkov, ki je rezultat nenehnega izboljševanja poslovnih procesov. Zavedamo se, da je kakovost poslovanja, odgovorno ravnanje z okoljem in skrb za varnost in zdravje zaposlenih ključni elementi pri oblikovanju uspešnih podjetij. Zaposleni so najpomembnejši del našega proizvodnega sistema. Visoka stopnja izobrazbe vseh zaposlenih, njihov osebni in poklicni razvoj ter varni delovni pogoji so jamstvo za njihovo zadovoljstvo, kar vodi do zadovoljstva naših strank in bližnje skupnosti.

Temelj našega dolgoročnega sodelovanja s strankami je visoka kakovost naših izdelkov in storitev.

Z lastnim razvojem in dobrim sodelovanjem z našimi partnerji, nenehno izboljšujemo naš položaj v regiji kot eden od vodilnih proizvajalcev čiste in čistilne tehnologije, prav tako si prizadevajo za nadaljnjo širitev trga.

 

Upravljanje kakovosti

Sistem vodenja kakovosti zagotavlja popolno skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in zahtevami uporabnikov naših storitev in upravnimi organi. Nenehno izboljševanje kakovosti v vseh delovnih procesih je stalna naloga vodstva in vseh zaposlenih v našem podjetju.

Prizadevamo si, da v vseh procesnih področjih, od naročila surovin do dobave izdelka, predhodno preprečimo vire možnih napak, odstranimo morebitne napake in posledično nenehno izboljšujemo procese.

Naš cilj je izdelati varne, funkcionalne in zanesljive izdelke za naše stranke, ki pričakujejo najvišjo kakovost opreme. Sistem vodenja kakovosti se stalno nadzira z rednimi notranjimi pregledi in z revizijami, ki jih opravlja priznana družba za certificiranje TÜV SÜD, od leta 2001, ko smo prvič pridobili certifikat kakovosti ISO 9001.

 

Politika kakovosti

Poslanstvo

Izdelki, ki jih proizvajamo, morajo izpolnjevati zahteve standardov in predpisov, ter morajo biti trajno pod drobnogledom napredka in novostim, da so po vseh karakteristikah uvrščeni v sam evropski vrh. Posebna pozornost je posvečena sodelovanju s kupci v cilju, da njihovim zahtevam ustrežemo v največji možni meri. Osnovno vodilo pri poslovanju s kupci naj bo: »Okolju prijazna proizvodnja v zadovoljstvo kupca.«

Vizija

Biti preferiran partner pri dobavi zahtevnejše proizvodne in procesne opreme za farmacevtsko industrijo.

Vrednote organizacijske kulture

Hitra odzivnost in fleksibilnost, strokovnost, kakovost, varnost, zasebnost, odgovornost in sodobna tehnološka opremljenost.

 

Strateške usmeritve

FINANČNI VIDIK

 • Finančno stabilno poslovanje

VIDIK KUPCA

 • Proizvodi in storitve po željah in pričakovanjih kupca
 • Partnerski odnos s kupci in dobavitelji
 • Skrajšanje dobavnih rokov (izdelovalnih časov)

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 • Zagotavljati visoko raven znanja in  kompetenc zaposlenih
 • Nenehno vlaganje v nove investicije
 • Razvoj novih dejavnosti in izdelkov

VIDIK PROCESOV

 • Projektno vodenje
 • Izboljševanje sistema vodenja kakovosti

RAVNANJE Z OKOLJEM

 • Učinkovita raba naravnih virov
 • Zavezanost k varovanju okolja
 • Izpolnjevanje okoljske zakonodaje