Prostor z vgrajeno kabino zagotavlja čiste pogoje za vzorčevanje, ter potrebno varnost operaterjem in okolici. Običajno je postavljena kot samostojna enota na vhodu farmacevtskih surovin v proizvodni proces. Gre za stopenjsko zagotovitev čistih pogojev znotraj sobe v kateri je vgrajena kabina, kjer poteka vzorčenje. Prilagojena je načinu transporta surovin, frekvenci vzorčenja ter načinu vstopanja in delu operatorjev (predprostori, garderobe itd.).

Kabina s svojim načinom delovanja nudi trojno zaščito:

  1. Ščiti operaterja pred prekomernim vdihavanjem morda zdravju škodljivih prašnih delcev ali aerosolov, ki se generirajo ob manipulaciji z rizičnimi materiali znotraj kabine
  2. Ščiti okolico kabine na način, da ne dopušča raznašanja prašnih delcev izven manipulativnega območja kabine
  3. Ščiti odprte surovine pred zunanjo kontaminacijo

Kontaktirajte nas