Več postajne naprave zaključujejo celoten proces čiščenja, od pranja, izpiranja pa vse do sušenja. Velikosti, kot tudi sama količina kadi je poljubna, prilagojena na sam proces čiščenja, oziroma čiščenim predmetom. Namenjene so tako industriji, kot tudi za farmacevtske obrate, kjer se upošteva še GMP standarde.

Nekateri izmed procesov čiščenja so našteti v nadaljevanju. Posamezen proces se lahko ponovi, recimo spiranje, ki prepreči nevtralizacijo alkalne/kisle raztopine.

  • Čiščenje s pomočjo ultrazvoka v topli alkalni/kisli raztopini
  • Spiranje z ultrazvokom in/ali tekočo vodo preko šob, preliva
  • Spiranje v demineralizirani vodi s pomočjo UZ in/ali tekoče vode preko šob, preliva
  • Sušenje z odpihovanjem kapljic (komprimiran zrak)
  • Sušenje s toplim zrakom
  • Sušenje z vakuumom
  • Itd.

Za nezahtevne naprave je lahko krmilje popolnoma enostavno. Uporabi se samostojne enote, kot so časovniki, temperaturni regulatorji, ipd. Ob bolj avtomatizirani napravi pa se uporabi krmilnik in zaslon na dotik. Pri slednjih je tako možno spremljati uspešnost posameznega procesa, z recimo merjenjem prevodnosti demineralizirane vode (prisotnost nečistoč), merjenje koncentracije čistila, ipd.

Dodatno se da napravo nadgraditi z raznimi napravami za pripravo, oziroma čiščenje vode. Prav tako je možno naprave nadgraditi z raznimi ne-avtomatiziranimi transportnimi / dvigovalnimi sistemi ( s pomočjo daljinskega upravljalnika).

Kontaktirajte nas