Ultrazvočna pralna naprava UZS-062AT, je namenjena za ultrazvočno pranje, izpiranje in sušenje kovinskih delov. Naprava za čiščenje uporablja medije, oziroma čistilna sredstva, ki slonijo na vodni osnovi. Proces čiščenja se začne na nalagalnem mestu. Slednji poskrbi da se košara s predmeti prenese v notranjost naprave. Nadaljnje za prenos košar med kadmi poskrbi avtomatski transport. V kadeh se izvajajo različne operacije čiščenja, spiranja in sušenja. Na koncu procesa avtomatski transport poskrbi, da so košare z izdelki odložene na odlagalno mesto. Odlaganje košar z izdelki na nalagalno mesto in njihovo pobiranje iz odlagalnega mesta je izvedeno ročno s strani operaterja.

Sistem omogoča izbiro različnih programov čiščenja. Programi vsebujejo nastavljive parametre, kot so temperatura in čas čiščenja ter sušenja, čas odcejanja nad kadjo,... Parametri in s tem programi se lahko za optimalno čistost na ta način prilagodijo različnim materialom in oblikam čiščenih predmetov.

Procedura čiščenja se začne z grobim razmaščevanjem v prvi kadi s pomočjo namakanja v vroči alkalni tekočini. Nadaljuje se v drugi kadi s čiščenjem s pomočjo alkalnega (bazičnega) čistila, ultrazvoka, vertikalne oscilacije in povišane temperature. Za hitro prilagoditev programsko določene temperature znotraj druge kadi je le-ta povezana z rezervoarjem. Rezervoar s kroženjem čistilnega sredstva poleg prilagajanja temperature poskrbi še za filtracijo delcev umazanije in olj. V tretji kadi se izdelki sperejo s hladno čisto vodo in vertikalno oscilacijo košare. Proces čiščenja se nadaljuje v četrti kadi s pomočjo demineralizirane (demi) vode, vertikalne oscilacije in ultrazvoka. Peta kad poskrbi za zadnje spiranje izdelkov in za kapilarično sušenje. Izdelki se spirajo s pomočjo segrete, sveže demineralizirane vode in vertikalnega nihanja. Za pripravo demineralizirane vode je vgrajen demineralizator s pred-rezervoarjem. Slednji se polne preko preliva tretje kadi. Vse kadi v katerih se nahajajo tekočine imajo poseben preliv, preko katerega se s površine čistilne tekočine pobirajo delci umazanije, olja ali čistila (pri spiranju). Šesta in sedma kad imata enako funkcionalnost. Namenjeni sta sušenju očiščenih izdelkov s pomočjo reciklirajočega vročega zraka in odpihovanja vodnih kapljic.

Kontaktirajte nas