Tehtalnice so kabine, ki s konfiguracijo in vgrajeno opremo predstavljajo okolje za učinkovito, čisto in varno tehtanje praškastih snovi. Konfiguracija tehtalnice je prilagojena tehnologiji in specifiki surovin (OEL, količine, tok materiala, embalaža, ...).

Iskra PIO zagotavlja kompletno rešitev  tehtalnic:

  • Vstop/izstop materiala in osebja v proizvodni prostor (Prepihovalna kabina, Tuš z vodno meglo...)
  • UDF kabina prilagojena procesu tehtanja 
  • Tehtalni sistemi prilagojeni procesu (Tehtalni lijak, dvižna naprava z lijakom, Tehtalna platforma za kontejnerje...)
  • Avtomatizacija

Kabina s svojim načinom delovanja nudi trojno zaščito:

  1. Ščiti operaterja pred prekomernim vdihavanjem morda zdravju škodljivih prašnih delcev ali aerosolov, ki se generirajo ob manipulaciji z rizičnimi materiali znotraj kabine
  2. Ščiti okolico kabine na način, da ne dopušča raznašanja prašnih delcev izven manipulativnega območja kabine
  3. Ščiti odprte surovine pred zunanjo kontaminacijo

Avtomatiziran sistem za tehtanje

  • Omogoča kompletno logistično podporo tehtalnga procesa z možnostjo integracije s poslovnim (MES) in skladiščnim (WMS) sistemom
  • Fleksibilna konfiguracija (distribuirane V/I enote)
  • Možnost samostojnega delovanja z lokalnim strežnikom v primeru, ko nivo 3 ni povezan (princip agenta)

Kontaktirajte nas