Sušilna komora je namenjena za sušenje ročno opranih kosov (pomivancev). Sušenje se izvaja v sami napravi, kjer so zagotovljeni posebni pogoji (temperatura, vlaga, čisti pogoji, ...). Upravljanje naprave poteka preko nadzornega panela (TP), ki je nameščen v bližini naprave na steni v prostoru.

Komora suši pomivance s pomočjo vročega ter suhega zraka, ki se vpihuje v komoro preko šob, nameščenih v kotih komore in na njenem stropu. Skozi šobe se zrak pospeši in tako nastane znotraj komore gibajoči se zrak, ki s svojo suhostjo uspešno suši pomivance. Za ustrezno pripravo zraka skrbi klimatska naprava, ki se nahaja v tehničnih prostorih, ter je preko kanalov povezana s sušilno napravo. V klimatski napravi in sušilni komori se nahajajo filtri (F9 in H14), ki zagotavljajo ustrezno klaso čistosti znotraj prostora sušenja.

Proces sušenja poteka pri temperaturi določeni ob zagonu naprave. Nastavljena temperatura je odvisna od vrste pomivancev. Čas sušenja je prav tako odvisen od samih pomivancev, od njihove velikosti ter oblike. Po končani fazi sušenja se v komori prične faza ohlajanja, ki se izvaja, da se površina sušencev pohladi na nižjo temperaturo. Komora samodejno preide v režim hlajenja po pretečem času sušenja in ne dovoli odprtja vrat za iznos sušencev dokler le ti niso pohlajeni.

Maksimalna temperatura sušenja je 80°C, maksimalni pretok zraka je 1300m3/h. Komora deluje brez recirkulacije s 100% izmenjavo zraka. V sušilni komori se nahaja filter H14, ki zagotavlja ustrezen razred čistosti znotraj prostora sušenja.

Notranjost in zunanjost komore je izvedena po GMP normah, predvidena je možnost štetja delcev in določitev klase čistosti znotraj komore po ISO 14644.

Za vizualizacijo ter preglednejše upravljanje je namenjen uporabniški zaslon SIEMENS TP TP700 Comfort, njegove osnovne naloge so upravljanje sistema, prikaz napak, servisne nastavite, ipd.

Kontaktirajte nas