Splošno

SmartCon GMP Čisti prostori so inovativen sistem mobilnih čistih prostorov, sestavljen iz posameznih kontejnerjev. Vsak kontejner predstavlja samostojen modul z lastno zračno zaporo, delovnim prostorom, avtomatizacijo, prezračevanjem, distribucijo električne energije in funkcionalnostjo. Kontejnerji se lahko prilagajajo glede na specifične zahteve projekta in omogočajo sestavo celotnega sistema čistih prostorov. Vsak posamezen kontejner v celoti izpolnjuje GMP zahteve za zagotavljanje pravilnega in ustreznega delovnega okolja. Dodatno opremo, kot so predajne komore, delovne mize, smetnjaki itd., se lahko prilagodi glede na potrebe naročnika.

Prednosti

SmartCon GMP Čisti prostori so zasnovani v skladu z GMP in ISO 14644-1 standardom. Ta skladnost zagotavlja, da so prostori primerni za izvajanje zahtevnih farmacevtskih, mikroelektronskih in drugih industrijskih procesov, ki zahtevajo visoko stopnjo čistosti.

Ena od prednosti sistema SmartCon GMP je njegova prilagodljivost. Zmožen je postavitve na prostem ali v skladišču, kar omogoča fleksibilno izbiro lokacije za namestitev. Poleg tega je sistem enostavno nadgradljiv, kar pomeni, da je mogoče dodati dodatne zabojnike ali prostore, če se povečajo potrebe ali zahtevane zmogljivosti.

Poleg tega je sistem SmartCon GMP tudi zasnovan za enostavno selitev. Modularna zasnova omogoča enostavno razstavljanje, premikanje in ponovno sestavljanje celotnega sistema na drugi lokaciji, kar omogoča prilagodljivost in mobilnost.

Širok spekter uporabe je še ena prednost sistema SmartCon GMP. Zaradi svoje modularne narave in prilagodljivosti se lahko uporablja v različnih panogah, vključno s farmacevtsko, mikroelektronsko, živilsko industrijo, bolnišnicami, laboratoriji in drugimi področji, kjer so potrebni nadzorovani pogoji čistosti.

S sistemom SmartCon GMP lahko dosežete visoko kakovostne čiste prostore, ki so prilagodljivi, prenosljivi in primerni za širok spekter aplikacij.

Princip delovanja

Sistem distribucije zraka v sistemu SmartCon GMP zagotavlja ustrezno število izmenjav zraka, ki omogočajo dosego zahtevane klasifikacije čistosti prostorov. Distribucija zraka je izvedena na vsakem posameznem kontejnerju in zagotavlja približno 20% svežega zraka, ki se zajame iz okolice.

Za preprečevanje prenosa nečistoč iz manj čistega prostora v bolj čist prostor je bistveno, da se vzpostavijo tlačne razlike med prostori z različnimi razredi čistosti. Volumski regulatorji so nameščeni v dovodnih kanalih, kar omogoča natančno uravnavanje pretoka zraka v posameznem prostoru. S tem se zagotavljajo ustrezne količine zraka v vsakem prostoru glede na zahteve glede čistosti.

Sistem distribucije zraka v sistemu SmartCon GMP je zasnovan tako, da omogoča učinkovito nadzorovanje in uravnavanje pretoka zraka v čistih prostorih, kar je ključnega pomena za ohranjanje ustrezne ravni čistosti in preprečevanje prenosa kontaminantov med prostori z različnimi stopnjami čistosti.

Nadzor

Glavni krmilni vmesnik (HMI) sistema SmartCon GMP je implementiran z uporabo osebnega računalnika in Siemens SCADA aplikacijskim vmesnikom. Ta sistem zagotavlja celovit nadzor, diagnostiko, parametrizacijo, alarmiranje, upravljanje uporabnikov, sledljivost dogodkov (audit trail) in arhiviranje. Jedro sistema temelji na Siemens PLC (Programmable Logic Controller), ki z zagotavljanjem vhodno-izhodne funkcionalnosti omogoča nadzorovano in varno delovanje sistema. Arhitektura avtomatizacije je modularna, kar pomeni, da ima vsak kontejner svojo avtomatsko postajo. Prvi kontejner v sistemu vključuje glavni PLC, medtem ko imajo vsi preostali kontejnerji porazdeljene I/O module. Ta modularna zasnova omogoča prilagodljivost in enostavno širjenje sistema glede na specifične zahteve projekta.

Kontaktirajte nas