Splošno

Procesna laboratorijska oprema je inovativni sestav avtonomnih podsistemov. Kot povezana celota zagotavljajo obvladovanje procesov raztapljanja v ustreznih zaščitnih pogojih za produkt, okolico in operaterja ob hkratni mikrobiološki ustreznosti.
Sistem sestavljajo:

 1. SonoMag naprava za raztapljanje s hladilnim sistemom
 2. Zaščitno okolje – fleksibilni izolator
 3. AH modul – vzdrževanje pogojev zaščitnega okolja
 4. Dekontamnacijski sistem

Prednosti

 • Inovativnost postopka in uporabljenih tehnologij
 • Občutno povečana hitrost raztapljanja
 • Enostavna izvedba
 • Enostavna montaža
 • Mobilna izvedba
 • Ergonomska oblika

Princip delovanja

Procesna laboratorijska oprema je inovativni sestav, ki lahko deluje kot celota. Hkrati pa lahko kot samostojne naprave delujejo tudi njegovi posamezni podsistemi, ki so s svojimi inovativnimi elementi in rešitvami kreirani za izvajanje specialnih tehnoloških postopkov.
Samostojni principi delovanja so naslednji:

 • Raztapljanje s pomočjo ultrazvočnega valovanja
 • Zaščita produkta, okolice in operaterja
 • Vzdrževanje ustreznih pogojev znotraj zaščitnega okolja
 • Dekontaminacija delovnega okolja s pomočjo dezinfekcijskega sredstva

Dodatno odličnost daje sistemu tudi možnost snovanja popolnoma novih sestavov s pomočjo kombinacije samostojnih naprav, pri čemer lahko katero od naprav tudi izločimo. S tem pa dobimo popolnoma novo in dodatno uporabno vrednost nastalega sistema. 

Uporaba

Procesna laboratorijska oprema je prvenstveno namenjena inovativnemu raztapljanju trdnih farmacevtskih oblik v kombinaciji z zaščitnim okoljem fleksibilnega izolatorja. To zaščitno okolje lahko deluje samostojno, možno pa ga je uporabiti tudi v kombinaciji z AH modulom, ki zagotavlja ustrezne pogoje znotraj delovnega prostora (filtracija, izmenjave zraka, ustrezne tlačne razmere). Zaščitno okolje v kombinaciji z dekontaminacijskim sistemom pa zagotavlja ustrezne mikrobiološke pogoje v delovnem prostoru v odvisnosti od potreb in glede na tehnološki postopek, ki se odvija v njem.

Ta fleksibilnost daje celotnemu sistemu veliko uporabno vrednost, ki se odraža v možnosti izvajanja široke palete postopkov. V nadaljevanju so navedeni le nekateri:

 • Samostojno raztapljanje trdnih farmacevtskih oblik oz. drugih težje topljivih izdelkov z ali brez vzdrževanja temperaturnih pogojev v kopeli
 • Raztapljanje trdnih farmacevtskih oblik znotraj zaščitnega okolja
 • Izvajanje varnih dozirnih in tehtalnih postopkov aktivnih surovin z zaščito operaterja, okolice in produkta s pomočjo podtlačnega režima delovanja
 • Izvajanje enostavnejših sterilnih postopkov z mikrobiološko ustreznostjo in zaščitnim okoljem za produkt v nadtlačnem režimu delovanja
 • Integracija zaščitnega okolja na druge sisteme ter zagotavljanje varnih in sterilnih pogojev dela
 • Uspešna mikrobiološka dekontaminacija prostorov različnih oblik in velikosti

Kontaktirajte nas