Splošno

Naprava zagotavlja visoko stopnjo zaščite produkta dela. Zrak, ki vstopa v komoro in prihaja v stik s substanco v delovnem področju, je pred tem filtriran skozi visoko učinkovit HEPA filter razreda H14. Ta filter učinkovito zadržuje delce iz okolice, kar preprečuje njihov vstop v delovni prostor.

Za vzdrževanje čistega okolja znotraj delovnega prostora je vzpostavljen nadzorovan zračni tok zraka. Sistem zagotavlja, da je čistost prostora v skladu s standardom ISO 14644-1 in dosega klasifikacijo ISO 8. To pomeni, da je v delovnem prostoru omejeno število delcev, kar je ključno za zagotavljanje visoke kakovosti in zaščite produkta dela.

S kombinacijo filtracije zraka in vzpostavljenega zračnega toka naprava omogoča optimalne pogoje za izvajanje delovnih procesov, ki zahtevajo čisto delovno okolje in visoko stopnjo zaščite produkta.

Prednosti

 • Modularna čista soba je zasnovana s poudarkom na enostavnem vzdrževanju, kar omogoča optimalno delovanje sistema. Sistem omogoča hitro in varno menjavo filtra, kar olajša vzdrževanje in zagotavlja kontinuirano učinkovitost filtracije.
 • Vgrajen nizko-šumni ventilator prispeva k tišjemu delovanju naprave, kar je še posebej pomembno v delovnih okoljih, kjer je pomembno ohraniti nizko raven hrupa.
 • Naprava je na voljo v različnih dimenzijah, kar omogoča prilagoditev glede na prostorske omejitve in specifične potrebe uporabnika.
 • Električni deli naprave so enostavno dostopni, kar olajša vzdrževanje, popravila in morebitne nadgradnje sistema.
 • Za uporabnika je zagotovljeno enostavno upravljanje naprave, kar vključuje preprosto razumevanje in upravljanje funkcij ter nastavitev sistema.

Princip delovanja

Modularna čista soba zajema zrak iz okolice, na zgornji strani naprave. Zrak se ustrezno filtrira skozi filtrske module, ki vsebujejo HEPA filter, in so pritrjeni na panelni strop. Ta filtracija zagotavlja visoko stopnjo čistosti zraka, ki vstopa v delovni prostor oz. čisti prostor. Hkrati se zagotovi nadtlak v delovnem prostoru, kar preprečuje vdor zraka iz okolice.

Izhod zraka v okolico se nahaja na spodnji strani naprave. Ta izvedba omogoča učinkovito izpodrivanje zraka in prahu proti tlom ter nato v okolico, kar prispeva k ohranjanju čistega delovnega okolja.

Strop naprave je izdelan iz aluminijastih panelov, ki so pritrjeni na aluminijaste profile. Ta konstrukcija zagotavlja trdno in stabilno stropno površino. Na stropu so pritrjene luči, ki omogočajo osvetlitev delovnega prostora, ter filtrski moduli za zagotavljanje čistosti zraka.

Nadzor

Krmilni panel je nameščen na zunanji panelni steni ob vhodnih vratih naprave. Na krmilnem panelu se nahaja stikalo za vklop in izklop ventilacije, ki je ključnega pomena za upravljanje prezračevanja naprave. Za zagotovitev varnosti pred morebitnim nenamernim izklopom naprave je na stikalu nameščeno stikalo s ključem. Uporabnik najprej vklopi stikalo in nato odstrani ključ za zagotovitev varnosti delovanja naprave.

Poleg stikala za ventilacijo se na krmilnem panelu nahaja tudi stikalo za vklop in izklop luči. To stikalo omogoča upravljanje osvetlitve v delovnem prostoru naprave.

Specifikacije

Kot nosilna konstrukcija se uporabljajo aluminijasti profili, ki so postavljeni na temelj. Temelj je izdelan iz Aisi 304 nerjavečega jekla in zagotavlja trdno in stabilno podporo za napravo.

Zaporna površina naprave je izdelana iz kaljenega stekla debeline 6 mm. Na dnu vsakega stekla je izdelana izpustna odprtina za zrak, ki prihaja iz naprave. Dimenzije izpustne odprtine so ustrezno dimenzionirane in je prepovedano spreminjati njihovo velikost.

Za osebni prehod v in iz naprave je predviden predprostor. Ta prostor omogoča varno vstopanje in izstopanje uporabnikom ter zagotavlja dodatno zaščito in nadzor nad delovnim prostorom naprave.

Opcije

 • Delovno področje modularne čiste sobe je lahko prilagojeno za različne zahteve glede čistosti in klasifikacije. Lahko doseže stopnje čistosti razreda A do D po GMP (Dobrim proizvodnim praksam) ali razreda 4 do 8 po standardu ISO 14644-1:1999.
 • V čisti sobi je lahko vgrajena isokinetična sonda, ki omogoča natančno merjenje pretoka zraka in zagotavlja ustrezne parametre prezračevanja.
 • Pipa za plin, zrak, vakuum in električne vtičnice so vgrajene v čisto sobo za enostavno oskrbo s potrebnimi mediji in energijo.
 • Senzorji hitrosti, temperature in vlage so lahko vključeni v čisto sobo za nadzor in vzdrževanje optimalnih pogojev delovnega okolja.
 • Modularne čiste sobe so na voljo v različnih dimenzijah, kar omogoča prilagoditev glede na prostorske omejitve in specifične potrebe projekta.
 • Enostavna nadgradnja je zagotovljena, saj modularna zasnova omogoča dodajanje in spreminjanje modulov ter opreme v čisti sobi glede na nove zahteve ali širitev zmogljivosti.
 • Izvedba čiste sobe se izvaja v skladu s specifičnimi zahtevami in potrebami naročnika, kar zagotavlja, da je končni rezultat prilagojen in ustrezno izpolnjuje specifične zahteve projekta.

Kontaktirajte nas