Splošno

Mobilni dekontaminacijski generator DECON Professional je inovativna, visokotehnološka, zmogljiva, samostojna in ergonomsko oblikovana naprava za mikrobiološko dekontaminacijo oz. dezinfekcijo prostorov. Napravo odlikuje integracija inovativnega distribucijskega sistema PIO Flash® ob hkratni uporabi najsodobnejše merilne in komunikacijske tehnologije ob povečani zmogljivosti dezinfekcije.

Poleg visoke učinkovitosti posebno uporabno vrednost napravi daje ergonomska oblika in izdelava iz nerjavečega materiala. To napravi zagotavlja mehansko in kemično odpornost na zunanje vplive, ki se pojavijo pri uporabi in transportu. Velikost, teža in oblika naprave omogočata odlično mobilnost med posameznimi prostori izvajanja dekontaminacije znotraj objekta ter enostaven transport med posameznimi objekti.

Prednosti

 • Enostavno upravljanje (zaslon na dotik)
 • Povezljivost (telefon, tablica, PC)
 • Spremljanje in beleženje zgodovine parametrov
 • Tiskanje poročil
 • Visoka zmogljivost
 • Upravljanje zunanjih naprav
 • Visoka mikrobiološka učinkovitost (EN 17272:2020)
 • Optimalna distribucija in doseganje skritih leg
 • Zanesljivo in tiho delovanje
 • Ergonomska oblika
 • Robustna izvedba
 • Sodoben videz
 • Neobčutljivost na poškodbe
 • Odlična mobilnost
 • Ekološka neoporečnost

Princip delovanja

DECON Professional odlikuje sodobno upravljanje in široke možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih povezav. Naprava uporabniku omogoča vnos in spremljanje ključnih parametrov o izvajanju dekontaminacije s pomočjo zaslona na dotik in na široki paleti drugih naprav, s katerimi se je možno nanjo povezati. Programski vmesnik omogoča zelo visoko fleksibilnost s skrbno oblikovanimi vsebinskimi celotami, ki nudijo operaterju enostaven in pregleden način uporabe. Pri tem je ključno tudi beleženje zgodovine že izvedenih postopkov glede na čas in kraj izvedbe testa. Z napravo dobimo celosten vpogled v procese pred dekontaminacijo, med samo izvedbo in po njej. To omogoča vgrajena merilna oprema, ki beleži temperaturo, vlago in koncentracijo distribuiranega dezinfekcijskega sredstva. Rezultate meritev je možno spremljati s pomočjo oddaljenih naprav, kar predstavlja pomemben prispevek k varnejši in učinkovitejši uporabi naprave. Operaterju je tako omogočeno  mobilno spremljanje učinkovitosti dekontaminacije v obravnavanem prostoru, hkrati pa varen in optimalen vstop po izvedenem procesu glede na zakonske varnostne predpise.

Digitalizacija in nazorna vizualizacija naprave z integrirano LED signalizacijo z različnimi barvnimi kombinacijami operaterju podaja vse potrebne informacije o trenutni fazi procesa in stanju naprave. Zapis celotnega procesa dekontaminacije je možen v digitalni in fizični obliki, saj je v napravo vgrajen tudi tiskalnik za hitro in enostavno tiskanje poročil o izvedenih aktivnostih.

DECON Professional na fizikalno dovršen način generira mikrobiološko visoko učinkovit aerosol s črpanjem dekontaminacijskega sredstva preko inovativnega distribucijskega sistema PIO Flash®. Sistem zagotavlja generiranje zelo drobnih kapljic, ki se zaradi majhnosti in zelo intenzivne porazdelitve homogeno razporedijo po prostoru. Sistem deluje na principu kombinacije uparjalne faze in zelo drobnih kapljic suhe megle vodikovega peroksida. Učinkovitost naprave je še dodatno izboljšana z optimalno umestitvijo dvojnega distribucijskega sistema na samo napravo, ki napravi omogoča dekontaminacijo večjih prostorov oz. omogoča distribucijo večje količine dekontaminacijskega sredstva v enaki časovni enoti. Lokacija distribucijskega sistema na napravi (skupaj z njeno obliko, naklonskim kotom in časom trajanja distribucije aerosola v prostor) prispeva k optimalni in enakomerni razporeditvi dekontaminacijskega sredstva po celotnem prostoru. Ker plinasta zmes sredstva prehaja v najmanjše razpoke in pore, naprava tako omogoča uničenje mikrobioloških organizmov tudi v najbolj skritih in sicer nedosegljivih detajlih prostora. Teh lokacij s klasičnimi postopki dezinfekcije ni mogoče učinkovito dezinficirati.

Uporaba

DECON Professional je mobilna izvedba inovativnega dekontaminacijskega generatorja, ki ga je potrebno pred pričetkom uporabe ustrezno namestiti v prostoru dekontaminacije. Naprava za svoje delovanje potrebuje priklop na električno omrežje. Programski vmesnik preko zaslona na dotik nudi možnost operaterju, da pred pričetkom dekontaminacije vnese ustrezne vhodne parametre. Napredna možnost vmesnika operaterju omogoča tudi ponovno uporabo predhodno vnesenih vhodnih podatkov. Povezovanje z oddaljenimi napravami omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti uporabe, saj se lahko vsi vhodni podatki vpišejo tudi preko zunanjih povezljivih enot (telefon, tablica, računalnik), kar bistveno poenostavi in pohitri celotni postopek vnosa. Med samim postopkom dekontaminacije je možno spremljati tudi dodatne merjene parametre (vlaga, temperatura, koncentracija), ki operaterju v vsakem trenutku omogočajo vpogled v uspešnost izvajanja postopka. Ob koncu izvedenega postopka naprava ne zelo enostaven način nudi možnost izpisa poročila ali pa izvoza podatkov na nadzorni sitem in shranjevanje v zgodovino.

V času dekontaminacije v prostoru ne sme biti prisotno osebje, v mikrobiološko očiščen prostor pa se lahko vrne po zaključenem postopku dekontaminacije. Aerosolna oblika vodikovega peroksida po določenem času (naprava čas določi na osnovi predhodnih testiranj ali dodatne meritve koncentracije DECON Validation) razpade na vodo in kisik, ki sta naravni, popolnoma neškodljivi in v okolju prisotni molekuli. To daje postopku pomembno ekološko vrednost.

Dekontaminacijsko sredstvo se nahaja v plastenki, ki se s posebnim sistemom pritrdi znotraj mobilnega dekontaminacijskega generatorja. Sistem za pritrditev plastenke omogoča nemoten transport naprave znotraj objekta. Pri menjavi dekontaminacijskega sredstva se menja plastenka skupaj z vsebino (prelivanje vsebine ni potrebno).

Mobilnost naprave omogočata natančno dimenzionirani kolesi, ki zagotavljata premagovanje tudi višjih ovir (transport po stopnicah). Ustrezno izbran material in trdota koles pa omogoča mehko in tiho premikanje po objektu kljub morebitnim nehomogenim podlagam.

Dodana uporabna vrednost celotne naprave DECON Professional je tudi v tem, da ta omogoča enostavno povezovanje z napravami linije DECON. To dodatno zaokrožuje celostno dekontaminacijo prostorov. Bistveno skrajšanje dekontaminacijskega cikla ob hkratni učinkoviti izvedbi omogoča povezljivosti z DECON Clean napravo, ki s pomočjo katalizacije dodatno skrajša nevtralizacijski cikel. Povezovanje z napravo DECON Validation pa omogoča bolj natančen vpogled v stanje koncentracije dekontaminacijskega sredstva v prostoru skozi celoten cikel dekontaminacije.

Zaradi svoje kompleksnosti in učinkovitosti je DECON Professional primeren za dekontaminacijo prostorov v farmaciji, medicini in zdravstvu, prav tako pa tudi v hotelih, gostinskih lokalih, domovih za ostarele, poslovnih stavbah, avtomobilih, vlakih, letalih in vseh drugih prostorih, kjer je potrebno zagotavljati ustrezno mikrobiološko raven čistosti. Naprava je namenjena nekoliko večjim prostorom in hkrati zahtevnejšim uporabnikom, ki želijo poleg učinkovite dekontaminacije pridobiti tudi celostno sliko postopka z ustreznim dokumentiranjem (merjenje parametrov, tiskan izpis, beleženje zgodovine, spremljanje preko nadzornega sistema).

Specifikacije

Tip

DGM-500-P

Zunanje dimen.  V x Š x D [mm]

1080x520x380

Teža (brez dekon. sredstva) [kg]

45

Distribucijski sistem

PIO Flash®

Upravljanje

Zaslon na dotik, pametni telefon, tablica, PC

Čas delovanja [min]

do 30 (natančnost 1 s)

Volumen prostora za dezinfekcijo [m3]

do 500

Velikost kapljic [μm]

0 – 12

Električni priklop [V/Hz/kW]

230/50/1,7

Dolžina dovodnega kabla [m]

5

Nivo hrupa [dB]

75

Poraba dezinfekcijskega sredstva [g/min]

100

Dekontaminacijsko sredstvo

Različne koncentracije na osnovi H2O2

Embalaža dekontaminacijskega sredstva

Plastenka 5L

Redukcija mikroorganizmov

do Log 6

Material ohišja

AISI304 (1.4301), Ra ≤ 1,2 µm

Senzor temperature

DA

Senzor vlage

DA

Senzor H2O2

DA

 Senzor H2O2 LC

DA (opcija)

Izpis

DA

Upravljanje naprave DECON Professional

Samodejno

Kontaktirajte nas