Linija za luženje je namenjena za izluževanje aluminija iz jeklenih predmetov in mask iz umetne mase. Naprava za čiščenje uporablja medije, oziroma čistilna sredstva, ki slonijo na vodni osnovi. Proces se začne na vhodno rampi. Operater poskrbi, da se transportni voziček s košaro ročno potisne v notranjost naprave, izbere recepturo in jo potrdi. Za nadaljnji prenos košar med kadmi poskrbi avtomatski transport. V kadeh se izvajajo različne operacije luženja, izpiranja, izpihovanja in sušenja. Na koncu procesa avtomatski transport odloži košaro na transportni voziček na izhodni rampi. Operater ročno izvleče transportni voziček iz notranjosti naprave.

Naprava je v celoti zaprta v ogrodje s zapirnimi pločevinami. Za boljšo preglednost je srednji del ogrodja zaprt z vrati iz akrilnega (pleksi) stekla. Področje kadi 1 do kadi 6 je postavljeno v lovilne posode. Na kadeh 1 do 4 so za učinkovitejše luženje in izpiranje vgrajeni mehanizmi za vertikalno nihanje. Vse kadi z vgrajenimi električnimi grelci so toplotno izolirane. Za koriščenje odpadne vode pri izpiranju sta na prednji strani naprave vgrajena rezervoarja s filtrirnim sistemom.

Kadi in dotoki vode so izdelani iz nerjavečega jekla, kvalitete 1.4404 (AISI 316L). Ogrodje, lovilne posode in zunanje zapirne pločevine so izdelane iz nerjaveče jekla, kvalitete 1.4301 (AISI 304).

Sistem omogoča izbiro različnih programov izvedbe procesa. Programi vsebujejo nastavljive parametre, kot so temperatura in čas čiščenja, čas izpiranja, čas odcejanja nad kadjo,... Parametri in s tem programi se glede na kvaliteto izvedbe procesa optimalno prilagodijo potrebam. Napravo se upravlja preko zaslona na dotik (OP panela), ki se nahaja na elektro omari poleg vhodne rampe. Panel je posredno preko računalnika (Windows 10 in WinCC) povezan s Siemensovim "Fail-safe" krmilnikom. Programi, oziroma recepture so lahko pridobljeni iz naročnikove baze podatkov. Tja se lahko shranjujejo tudi posamezna poročila o uspešnosti pranja.

Proces je lahko poljubno sestavljen iz naslednjih faz obdelave. Za ustrezno sekvenco izvajanja, kot tudi za ustreznost parametrov znotraj kadi skrbi krmilni sistem.

VHODNA RAMPA

  • Namen vhodne rampe je ustrezna postavitev in priklop vozička s košaro. Vhodna rampa ima vgrajene senzorje za zaznavanje prisotnosti vozička in košare.

KAD 1, 2, 3 – Luženje

  • V kadi 1, 2 in 3 se izvaja luženje. Za segrevanje tekočine so vgrajeni električni grelci, temperaturna sonda pa omogoča temperaturno regulacijo. Vgrajene ima tudi nastavke za priklop toplotnega izmenjevalca.

KAD 4 – Drugo izpiranje

  • V kadi 4 se izvaja drugo izpiranje po grobem izpiranju v kadi 5. Tudi tu so vgrajeni električni grelci in temperaturna sonda. Spiranje se izvaja s pomočjo recirkulacije filtrirane tekočine. Pri tem je povratni vod omenjene tekočine izveden po celotni površini dna. Vgrajen prelivni kanal omogoča odstranjevanje plavajočih delcev umazanije. Ob zaznavi padca nivoja se kad dopolni s pomočjo elektromagnetnega ventila.

KAD 5 – Prvo izpiranje

  • V kadi 5 se izvaja prvo spiranje. Po procesu luženja (kadi 1 do 3) se izvede grobo izpiranje v kadi 5, kjer se odstranijo večji kosi umazanij. Izpiranje se izvaja v kombinaciji z rezervoarjem 1. Črpalka na rezervoarju 1 preko elektromagnetnih ventilov pošilja vodo na spodnjo in zgornjo dozirna cev, ki omogoča enakomerno porazdelitev pretoka vode po celi širini kadi. Višek vode odteka preko prelivnega kanala nazaj v rezervoar 1. Za zagotavljanje ustrezne temperature so vgrajeni električni grelci in temperaturna sonda.

KAD 6 – Ročno izpiranje in izpihovanje

  • V kadi 6 se lahko izvaja dodatno ročno izpiranje in izpihovanje vodnih kapljic. V ta namen je v kad vgrajena vrtljiva miza, poleg nje pa še tuširna ročka in izpihovalna pištola.

KAD 7 – Sušenje

  • Namenjena je sušenju že opranih predmetov. Sušenje se izvaja s prisilnim kroženjem vročega zraka in z odpihovanjem vodnih kapljic. Za prisilno kroženje zraka poskrbijo vgrajeni ventilatorji, ki zrak potiskajo mimo električnih grelcev s hladilnimi rebri in predmeti. Odpihovanje je izvedeno s puhalom, loputami in zračnimi noži. Na koncu procesa, pred odprtjem pokrova in prenosom košare, se kad in predmeti ohladijo na želeno temperaturo. 

KAD 8, 9 – Sušenje

  • Kadi 8 in 9 sta podobno kot kad 7 namenjeni sušenju, vendar se sušenje izvaja samo s pomočjo kroženja vročega zraka.

IZHODNA RAMPA

  • Namenjena je za pravilno postavitev in priklop transportnega vozička na končno točko procesa čiščenja. Izhodna rampa ima vgrajena vodila ter blokado transportnega vozička in senzorje za zaznavanje prisotnosti transportnega vozička in prisotnosti košare.

Kontaktirajte nas