LAF enota je samostojna naprava z laminarnim vertikalnim tokom zraka, ki nudi zaščito odprte surovine v območju manipulacijskega prostora. Zaščita, ki jo nudi naprava sodi v razred 5 po ISO 14644 klasifikaciji oz. v razred A po GMP smernicah.

Različne možnosti izvedbe LAF enot

  • Nad strojem
  • Mobilni
  • Samostoječi
  • Stropni
  • Izvedba po zahtevah naročnika

UDF enota

UDF naprava je samostojna naprava z laminarnim vertikalnim tokom zraka in nudi zaščito farmacevtskega procesa, ki se izvaja znotraj ščitnega območja naprave. Zaščita, ki jo nudi naprava sodi v razred 8 po ISO 14644 klasifikaciji oz. v razred D po GMP smernicah.

RABS sistemi

RABS naprava je samostojna naprava z laminarnim vertikalnim tokom zraka in nudi zaščito farmacevtskega procesa, ki se izvaja znotraj ščitnega območja naprave. Kritični del linije se izpira s HEPA filtriranim laminarnim zračnim tokom, ki ga generira RABS naprava nad linijo. Zaščita, ki jo nudi naprava sodi v razred 5 po ISO 14644 klasifikaciji oz. v razred A po GMP smernicah.

Oprema

Oprema za tehtanje, vzorčenje, pakiranje, testiranje sterilnosti, PVC varjenje, ...

Kontaktirajte nas