Kompaktor za odpadno embalažo je namenjen stiskanju in pakiranju odpadne embalaže, ki nastane ob praznjenju vreč. Kompaktor embalažo stisne in zapakira v brezkončno vrečo in tako zmanjša njen volumen in preprečuje prašenje. Opremljen je z nadzornim sistemom, ki zagotavlja varnost uporabnika in javi potrebo po zamenjavi vreče.

Opcije:

  • Vgradnja skozi steno 
    • Odlaganje embalaže v procesnem prostoru (tehtalnica...)
    • Odvoz odpadne embalaže iz tehničnega prostora
  • Prilagoditev embalaži
  • Prilagoditev kapaciteti

Kontaktirajte nas