Predajna komora služi kot prehoden prostor med čistim in manj čistim prostorom, v katerem se izvede dezinfekcija materiala in zagotavlja dekontaminiran prehod materiala med prostoroma. Prepihovanje se izvaja z usmerjenim pretokom zraka, dekontaminazcija pa z vodikovim peroksidom. Zrak se v celoti filtrira z HEPA filtri.

Komora ima vgrajen sistem za dekontaminacijo z vodikovim peroksidom, ki je odvisen od zahtev naročnika. V naši ponudbi imamo različne sisteme za distribucijo dekontaminacijskega sredstva – vodikovega peroksida. Distribucija lahko poteka z uparjanjem ali z različnimi načini razprševanja. Sistemi dosegajo različne parametre (penetracija, čas, koncentracija,...) in so primerni za različne aplikacije. Za dokazovanje ustreznosti dekontaminacije obstajajo validacijski postopki s pomočjo mikrobioloških indikatorjev in predpisanih procedur. Sama ustreznost je odvisna tudi od koncentracije in kvalitete H2O2.

Prehodna komora predstavlja popolnoma avtonomen sistem. Za vizualizacijo ter preglednejše upravljanje je namenjen uporabniški zaslon SIEMENS TP 700. Le-ta je nameščen v manj čistem prostoru, njegove osnovne naloge pa so upravljanje sistema, prikaz napak, servisne nastavite, ipd. Po končani uspešni ali neuspešni sterilizaciji sa natisne poročilo o sterilizaciji.

Nadzorni sistem ima možnost izvedbe avtomatskega testa tesnenja komore, s katerim dokazujemo tesnost komore.

Kontaktirajte nas