Splošno

Zmanjševanje stroškov proizvodnih ali raziskovalnih procesov postaja v zadnjem času zelo pomemben dejavnik vsakega procesa. Odličen odgovor na ta izziv so fleksibilni izolatorji z zelo širokim spektrom možnosti uporabe. Pojavljajo se na vseh področjih, kjer so v uporabi klasični fiksni izolatorji. Odlikuje jih enostavnost postavitve in manipulacije, hkrati pa fleksibilni izolatorji ohranjajo bistvene lastnosti fiksnih različic. So dobrodošla in primerna rešitev v procesih, kjer je potrebna pogosta menjava izdelka (npr. pri več procesnih sistemih). Prilagoditve so možne na oblikovnem segmentu in tudi na segmentu modularnih elementov, ki skrbi za ustrezno funkcionalnost naprave. Zaradi zagotavljanja zaščite je fleksibilni izolator navzven hermetično zatesnjen, hkrati pa ima integrirane vitalne elemente za zahtevane pogoje in nemoteno delo.

Poleg vsebinskih je ključna prednost fleksibilnih izolatorjev tudi njihova cena. Izdelava fleksibilnega izolatorja je namreč v primerjavi s konvencionalnim za enakovredno tehnološko operacijo bistveno nižja. Prav tako je pomemben tudi vidik validacije čiščenja, ki pri fleksibilnih zaradi enkratne uporabe ni potrebna.

Prednosti

 • Nižji stroški investicije
 • Krajši dobavni rok
 • Enostavna montaža
 • Validacija čiščenja ni potrebna
 • Nadgradnja obstoječe opreme
 • Skladnost z FDA in ATEX predpisi
 • Mobilna izvedba
 • Ergonomska oblika

Princip delovanja

Fleksibilni izolatorji so v osnovi sestavljeni iz fleksibilnega dela, izdelanega iz PU folije, ter nosilne konstrukcije, na katero je fleksibilni del pritrjen. Nosilna konstrukcija je lahko del obstoječe naprave ali pa samostojna vitka konstrukcija, običajno izdelana iz nerjavečega materiala, ki skrbi za ohranjanje oblike fleksibilnega dela. Folija, iz katere je izdelan fleksibilni del, ustreza FDA standardom in ima po potrebi disipativne lastnosti (ustreznost za ATEX okolje).

Oblika in konfiguracija izolatorja se prilagodita uporabljenemu tehnološkemu procesu. Kompleksnost postopka, ki se odvija v fleksibilnem izolatorju definira tudi kompleksnost oblike ter vključevanje posameznih modularnih elementov. Za oblikovanje sistema so uporabljeni standardni moduli - elementi (prehod materiala, ventilacija, filtracija, tesnjenje, čiščenje, uvodi za kable, zrakotesna zadrga, različne velikosti in oblike rokavic), ki so razviti in testirani za zagotavljanje ustrezne stopnje zaščite (OEB). K izboljšanju funkcionalnosti naprave lahko bistveno pripomore tudi predhodno testiranje ključnih funkcionalnosti v tehnološkem procesu (mock-up), s pomočjo katerega se definira končno obliko, dimenzijo in razporeditev elementov glede na predviden proces in uporabnika.

Sestavni elementi fleksibilnih izolatorjev so:

 • AH modul z regulacijo tlačnih razmer in izmenjav zraka v izolatorju
 • Predfiltracija (G4, F8 …)
 • Absolutna filtracija (H13, H14, …)
 • Demontažna modulno grajena nosilna konstrukcija iz nerjavečega materiala
 • Talna plošča različnih oblik s pritrdilnimi elementi za fleksibilni del in nosilno konstrukcijo
 • Sistem dodatnih povezav (doziranje, odpadki, reaktor …)
 • Sistem brezkončne vreče
 • Zrakotesni uvodi za kable in cevne povezave
 • Možnost odprtin po želji stranke
 • Rokavice iz različnih materialov
 • Zrakotesna zadrga (različne dolžine, različne oblike)
 • H2O2 dekontaminacija

Uporaba

Fleksibilni izolatorji so alternativa konvencionalnim kovinskim izolatorjem in so namenjeni zaščiti operaterja, okolja in produkta pri delu z visoko aktivnimi učinkovinami. Njihova uporaba je zelo raznolika, saj so namenjeni tako za raziskovalno razvojno delo v laboratoriju kot tudi za zaščito pri izvajanju proizvodnih procesov v redni proizvodnji. Uporabljajo se za manipulacijo in tehtanje nevarnih snovi, vzorčenje, praznjenje sodov, menjavo filtrov in številna druga dela.

Široka paleta sestavnih elementov fleksibilnih izolatorjev, ki jih lahko medsebojno poljubno kombiniramo, omogoča pokrivanje kompleksnih in zahtevnih tehnoloških postopkov v najrazličnejših konfiguracijah.

V praksi se fleksibilne izvedbe izolatorjev zelo pogosto uporabljajo za najrazličnejše rešitve kot so:

 • Menjava filtrov
 • Tehtanje
 • Vzorčenje
 • Sterilno delo
 • Dostop do reaktorja

Kontaktirajte nas