Iskra PIO projektira in izdeluje namenske dozirne sisteme, ki so optimirani za uporabo v določenem procesu oz. okolju:

Cevni dozirnik

Cevni dozirnik je namenjen doziranju praškastih surovin v primerih, ko se zahteva najvišja stopnja čistljivosti sistema (CIP/WIP).

Karakteristike:
 • Doziranje preko fleksibilne opne - Brez gibljivih delov v stiku s surovino
 • Natančnost +/- 1 g v kombinaciji z Iskra PIO tehtalnim sistemom
 • Omogočeno avtomatsko čiščenje CIP/WIP
Opcije:
 • Containment izvedba (varna menjava opne)
 • Integracija v izolator
 • ATEX izvedba
 • Prilagojen priklop na vhodno in izhodno embalažo

Polžni dozirnik

Polžni dozirnik je namenjen doziranju praškastih surovin različnih karakteristik.

Opcije:
 • Integracija v izolator
 • ATEX izvedba
 • Prilagojen priklop na vhodno in izhodno embalažo

Sistem za polnjenje sodov

Sistem za polnjenje sodov zagotavlja čisto, hitro in ponovljivo polnjenje sodov. Združuje sistem polžnega dozirnika in sistema za zatesnitev soda z nadzorom nivoja, ki preko nadzornega sistema zagotavlja ustrezno polnjenje sodov.

Sistem za avtomatsko tehtanje v vreče

Sistem za avtomatsko tehtanje v vreče zagotavlja čisto, hitro in natančno tehtanje praškastih snovi v vreče. Združuje sistem dozirnika in tehtalnega sistema za zatesnitev vreč.

Karakteristike:
 • Povezava z vhodno embalažo (kontejner, sušilnik, mešalnik…)
 • Dozirni sistem (polžni dozirnik/cevni dozirnik, dozirna loputa) prilagojen količini in specifikam surovine
 • Sistem za pritrditev vreče (ALU, PE…)
Opcije:
 • ATEX izvedba
 • Mobilna izvedba
 • Prilagoditev vhodni in izhodni embalaži

Priključna postaja

Priključna postaja je sistem za nadzorovano doziranje materiala iz vhodne embalaže (lijaka, kontejnerja, soda). Proces omogočata dozirni in tehtalni sistem prilagojena embalaži, količini in specifiki surovine.

Avtomatska polnilna linija - AFL

Avtomatska polnilna linija (AFL) je namenjena varnemu in ergonomskemu polnjenju kontejnerjev iz različnih vhodnih embalaž:

 • Big-bag vreč
 • Vreč različnih dimenzij in materialov,
 • Sodov
Opcije:
 • Manipulacijska oprema prilagojena glede na vhodno in izhodno embalažo
 • ATEX izvedba
 • Inertizacija
 • Izdelava SCADA nadzornega sistema (iFIX, Siemens WinCC)
 • Integracije s poslovnim (MES) in skladiščnim (WMS) sistemom

Avtomatska tehtalna linija

Avtomatska tehtalna linija omogoča avtomatsko tehtanje različnih snovi v izhodni vsebnik. Razdeljena je v tri nivoje:

 • V zgornjem nivoju so nameščeni zalogovni vsebniki
 • Dozirni sistemi prilagojeni količini in specifiki natehtane surovine
 • izhodni vsebnik, ki se preko avtomatskega transporta povezuje na ustrezne dozirne sisteme
 • Proces avtomatskega tehtanja je nadzorovan preko centralnega nadzornega sistema linije, ki omogoča kompletno logistično podporo tehtalnga procesa z možnostjo integracije s poslovnim (MES) in skladiščnim (WMS) sistemom

Dozirni sistemi po meri

Gelede na specifike vašega procesa vam izdelamo dozirni sistem optimiran za vašo aplikacijo.

Kontaktirajte nas