Čisti prostori so postavljeni v obstoječi objekt in so prilagojeni le temu. Sestavljeni so iz več prostorov, tako da uporabniku ponujajo ustrezne delovne pogoje. V vseh prostorih je predvidena stropna distribucija HEPA filtriranega zraka, količinsko prilagojena zagotavljanju ustreznega kaskadnega tlaka proti okolici. Hkrati pa je regulirana tudi temperatura in zračna vlaga.

Ponujamo celotno izgradnjo čistih prostorov, kar pomeni izdelavo podov, sten, stropov, vrat, zasteklitve, montažo elementov v predelne stene ali nanje. Prostori so sestavljeni z aluminijastimi panelnimi stenami ter pohofnim stropom.  Upravljamo z ventilacijo in prezračevanjem, skrbimo za celotno logistiko materiala in osebja.

V čistih prostorih je predviden ustrezen nadtlak čistega zraka, ki preprečuje vdor umazanega
zraka iz okolice v notranjost sobe. Zadostna količina in ustrezna filtracija zraka zagotavlja čistost
znotraj prostorov v zahtevanih stopnjah. To omogočajo v stropnih panelih vgrajeni filtrski
moduli, z napajalnim klimatom, ki je ustrezno krmiljen za zagotavljanje konstantnih pretokov in
izmenjav zraka v prostorih. Krmiljenje zagotavlja tudi ustrezno alarmiranje v primeru
zamašenosti filtrov. Filtracija vstopnega zraka je večstopenjska, do H14. Zajem zraka iz prostora se vrši preko odsesnih rešetk, v katerih je vgrajen predfilter. Z odjemom zraka iz prostora reguliramo prostorski tlak. Odsesne rešetke so vgrajene v panelno steno čistega prostora.

V zunanjo steno čistega prostora so običajno vgrajena okna, za prehod zunanje svetlobe v prostor. V strop so vgrajene luči primerne za čiste prostore.

Sistem čistih prostorov je namenjen farmacevtski, mikroelektronski in živilski industriji, bolnišnicam, laboratorijem oziroma je primeren povsod tam, kjer se zahtevajo kontrolirani pogoji čistosti.

Z našimi sistemi je mogoče doseči stopnje čistosti od A do D po GMP oziroma razreda 5 do 8 po ISO standardu 14644-1:2015.

 
 
 
 
 
 

Kontaktirajte nas