Čisti prostori so nameščeni v obstoječ objekt in so prilagojeni temu. Sestavljeni so iz več prostorov, ki uporabniku zagotavljajo ustrezne delovne pogoje. V vseh prostorih je predvidena stropna distribucija HEPA filtriranega zraka, ki je količinsko prilagojena za zagotavljanje ustreznega kaskadnega tlaka v primerjavi z okolico. Hkrati pa je regulirana tudi temperatura in zračna vlaga.

Ponujamo celovito izgradnjo čistih prostorov, kar vključuje izdelavo podov, sten, stropov, vrat, zasteklitve ter montažo elementov v predelne stene ali nanje. Prostori so sestavljeni iz aluminijastih panelnih sten in pohodnega stropa. Skrbimo tudi za upravljanje ventilacije in prezračevanja ter celotno logistiko materiala in osebja.

Čisti prostori zagotavljajo ustrezen nadtlak čistega zraka, kar preprečuje vdor umazanega zraka iz okolice v notranjost sobe. Zadostna količina in ustrezna filtracija zraka zagotavljata čistost prostorov v zahtevanih stopnjah. To omogočajo filtrski moduli, ki so vgrajeni v stropne panele in so opremljeni z napajalnim klimatom, ki ga ustrezno krmilimo za zagotavljanje konstantnih pretokov in izmenjav zraka v prostorih. Krmiljenje sistema omogoča tudi ustrezno alarmiranje v primeru zamašenosti filtrov. Filtracija vstopnega zraka je večstopenjska in dosega stopnjo H14. Zajem zraka iz prostora se vrši preko odsesnih rešetk, vgrajenih s predfiltrom. Prostorski tlak reguliramo z odvajanjem zraka iz prostora. Odsesne rešetke so vgrajene v panelne stene čistega prostora.

V zunanje stene čistega prostora so običajno vgrajena okna, ki omogočajo prehod zunanje svetlobe v prostor. V strop so vgrajene luči, primerne za uporabo v čistih prostorih.

Sistem čistih prostorov je namenjen farmacevtski, mikroelektronski, živilski industriji, bolnišnicam, laboratorijem in drugim področjem, kjer so zahtevani kontrolirani pogoji čistosti.

Z našimi sistemi je mogoče doseči stopnje čistosti od A do D po smernicah GMP ali razrede 5 do 8 po standardu ISO 14644-1:2015.

 
 
 

Kontaktirajte nas