Ispis

Testiranje integritete filtera i brtvljenja mjesta brtvila po ISO 14644-3

Test izvodimo sa upotrebom dviju metoda:

  1. metodom sa upotrebom brojača čestica i hladnog aerosol generatora te
  2. metodom sa upotrebom fotometra.

1. metoda

Metoda sa upotrebom brojača čestica i hladnog aerosol generatora

Sa hladnim generatorom dovodimo čestice pred filter. Najprije izmjerimo dovedenu koncentraciju čestica, nakon toga odredimo dozvoljeni broj čestica iza filtera. Okvir i cijelu površinu poskeniramo sa izokinetičkom testnom sondom. Broj mjerenja se prilagođuje sa obzirom na dimenzije filtera, promjer sonde i na potrebnu maksimalnu brzinu skeniranja te se zaokružuje na cijele minute. Ako preko filtera prolazi previše čestica, moramo popraviti naleganje filtera, otkloniti kritična puštanja ili zamijeniti filter sa novim.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača Lighthouse, TSI, Topas.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.

2. metoda

Metoda sa upotrebom fotometra

Pred filter dovodimo čestice, koje generiramo pomoću vrućeg generatora. Količina čestica pred filterom mora biti unutar propisane granice. U skladu sa uputama proizvođača pripremimo i baždarimo fotometar. Okvir filtera i nakon toga cijelu površinu filtera poskeniramo sa izokinetičkom testnom sondom. U pojedinačnim primjerima (HEPA filteri ugrađeni u kanale, HVAC sisteme), skeniranje filtera nije moguće. U tim primjerima izvedemo mjerenje za filtere na pojedinačnim mjestima na čistoj strani u kanalu.

Upotrebljavamo opremu za mjerenje renomiranih proizvođača ATI.

Svi instrumenti su godišnje kalibrirani.