Natisni

Predajne kabine

Predajne kabine Predajne kabine Predajne kabine

Predajna komora loči čisti prostor (laboratorij) od nečistega prostora (pred-prostor). Uporabljamo jo za prenos materiala, embalaže iz nečistega v čisti prostor in obratno. S kontrolo odpiranja vstopnih in izstopnih vrat, intenzivnim izpiranjem notranjosti komore s čistim zrakom, preprečuje komora vdor nečistega zraka v čisti prostor.

Izvedbe predajnih kabin:

  1. s filtracijo (ventilator, filter),
  2. brez filtracije,
  3. sterilizacija z UV lučjo,
  4. z notranjimi policami,
  5. brez polic, izvedba do tal,
  6. aktivni in pasivni model,
  7. hermetična "interlock" vrata,
  8. možne sterilizacijske komore (H2O2),
  9. izvedba po zahtevah naročnika.

Predajne kabine Predajne kabine Predajne kabine

O specialni opremi

V razvojnem oddelku v sklopu programa izvajamo specialne projekte glede na potrebe naročnika.

V oddelku je zaposlenih 30 inženirjev z znanjem in izkušnjami s področja konstruiranja in avtomatizacije.

Pri delu uporabljamo sodobna orodja (ProEngineer, SIMATIC STEP 7, WinCC, Microsoft.NET tehnologije), ki zagotavljajo hiter in kvaliteten proces razvijanja izdelkov.