Natisni

Meritve razlik tlakov med posameznimi prostori

Namen testa je izmeriti tlačne razlike med prostori, te zagotavlja pravilno smer gibanja zraka. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

 Merjenje razlike tlakov

Poznamo dva različna načina projektiranja sistema čistih prostorov s tlačno razliko:


Sistemi čistih prostorov s pozitivno tlačno razliko: Tlačna kaskada med prostori zagotavlja, da se v celotnem sklopu prostorov zrak vedno giblje iz nivoja najvišje zahtevane čistosti, proti manj čistim nivojem (prostorom). Taki sistemi se uporabljajo, kadar je zahteva po zagotavljanju čistih pogojev dela, proizvodi oz. produkt dela pa ne predstavlja nikakršne nevarnosti za ljudi in okolico.


Sistemi čistih prostorov z negativno tlačno razliko: Tlačna kaskada, podtlak, med prostori zagotavlja varne pogoje dela oz. zaščito okolice ter ljudi pred zrakom in proizvodi, ki predstavljajo nevarnost. Pri takih sistemih, je glavni proizvodnji prostor v najnižjem podtlaku, vmesni prostori, s kaskadnimi tlaki omogočajo varen izhod proti okolici.

Meritve izvajamo z digitalnimi merilniki razlike tlakov priznanih proizvajalcev Testo in TSI.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.