Natisni

Meritev količine zraka in določitev števila izmenjav

Namen testa je izmeriti dovodne količine zraka v prostoru, na podlagi katerih je možno glede na znano prostornina prostora, naprave izračunati število izmenjav zraka. Test se izvaja skladno s priporočili standarda ISO 14644-3.

 Meritev količine zraka

Za meritev pretočnih količin zraka, si poslužujemo več različnih metod. Najenostavnejša, najhitrejša in pregledna je metoda z uporabo vrečastega merilnika (merilna površina: 610x610mm) in meritvami količin direktno na filtrskih enotah (distributorjih) vpiha. Po večletnih izkušnjah in izboljšavah merilne opreme, je ta metoda postala zelo zanesljiva, natančna in posledično največkrat uporabljena. V primeru, ko zaradi velikosti merilnika ni možno direktno dostopati do filtrskih enot, oz. je velikost posameznih enot vpiha večja od zgoraj omenjene, se lahko meritev izvede neposredno pod filtrsko površino (mesto vpiha) in samo v enosmernem tokovnem režimu. Za meritev se uporabljajo anemometri na vročo žičko, ter krilni anemometri. Iz znanih hitrosti vpihanega zraka, ter površine filtrov, se izračuna pretok in potem še število izmenjav zraka.

Kadar meritev neposredno na mestu vpiha v prostoru ni možna, se poslužujemo meritve hitrosti pretokov v razvodnih kanalih zraka, kjer glede na znani prerez kanala izračunamo pretok zraka in zatem še število izmenjav zraka. Meritve izvajamo s Pitotovo cevjo, anemometrom na vročo žičko, ter tudi krilnim-kanalskim anemometrom.

Uporabljamo merilno opremo priznanega proizvajalca TSI, Testo.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.