Natisni

Testiranje integritete filtrov in tesnenja tesnilnih mest

Namen testa je ugotoviti ali so HEPA filtri nepoškodovani in pravilno vgrajeni ter ugotoviti tesnost tesnilnih mest (ustreznost ohišij in naležnih površin).
Test se izvaja skladno s smernicami ISO 14644-3, te predpisujejo izvedbo testa po dveh različnih metodah, ki ju omenjeni standard obravnava kot enakovredni.

Metoda z uporabo aerosol fotometra

Je starejša metoda, je hitra in najprimernejša za testiranje večjih sistemov s HEPA filtracijo. Pred pričetkom je potrebno preučiti možnost vpiha/distribucije aerosola. Koncentracija aerosola (delcev) je pri tej metodi višja, kar je potrebno upoštevati pri odločanju o izbiri.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Lighthouse, TSI, Topas.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.

DPC metoda

DPC (discrete – particle counter) - METODA Z UPORABO ŠTEVCA DELCEV je novejša metoda testiranja in zanesljivejša pri doseganju točnih rezultatov. Omogoča izpis rezultatov meritev. Ni zahtevna pri pripravi sistemov in primerna za testiranje vseh tipov naprav za zagotavljanje čistih in varnih pogojev dela. Zahteva več dela pri obdelavi rezultatov meritev.

 Merjenje integritete filtrov

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev Lighthouse, TSI, Topas.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.