Natisni

Meritev hrupa

Namen testa je z meritvijo dokazati oz. preveriti ali je raven hrupa v delovnem področju testirane naprave oz. čistih proizvodnih prostorih nižja od maksimalne dovoljene, kot je predpisana v projektnih zahtevah uporabnika.

 Hrup

Uporabljamo merilno opremo priznanega proizvajalca Bruel&Kjaer.

Vsi inštrumentiso letno kalibrirani.

O Validacijah

Poleg proizvodnje opreme za čisto tehnologijo v Iskra Pio izvajamo tudi validacije naprav.

Validiramo:
- Čisti prostori
- Raztehtalnice
- Vzorčevalnice
- LAF sobe...
- Vse vrste zaščitnih
  komor (razred I, II,
  III)

Za izvajanje validacij imamo usposobljen tim in letno kalibrirane merilne naprave.
Po opravljeni validaciji izdelamo tudi validacijsko poročilo (lahko tudi v angleškem jeziku), ki je spremenljivo za inšpekcijske službe.