Natisni

OEL TEST - Izpostavljenost operaterjev pri delu

Glavni namen OEL testa je dokazati, da vgrajena oprema (zaščitne komore, izolatorji, tehtalnice,..) zmanjša prisotnost potencialno nevarnih delcev v zraku v času delovnih procesov s snovmi v obliki prahu, ki se izvajajo predvsem v farmacevtskih industriji.

 Vzorčna črpalka zraka
 

Operiranje z močnimi farmacevtskimi surovinami je opredeljeno kot potencialno tveganje operaterjev. Ta izpostavljenost je poimenovana kot OEL (Poklicna izpostavljenosti pri delu z nevarnimi snovmi), ki predpisuje največjo dovoljeno izpostavljenosti v določenem časovnem obdobju in je izražena v g/m3.

Test se izvaja skladno s priporočili, smernicami združenja ISPE.

OEL piramida - kategorije izpostavljenosti:

 OEL piramida - kategorije izpostavljenosti

OEL 5    Zelo strupene in / ali izjemno visoka farmakološka aktivnost.
OEL 4    Strupene in / ali zelo visoka farmakološka aktivnost.
OEL 3    Srednje strupene in / ali visoka farmakološka aktivnost.
OEL 2    Škodljivo in / ali manjša farmakološka aktivnost.
OEL 1    Škodljivo in / ali nizka farmakološka aktivnost.

Uporabljamo merilno opremo priznanih proizvajalcev.

Vsi inštrumenti so letno kalibrirani.