Natisni

OEL TEST - Izpostavljenost operaterjev pri delu

Glavni namen OEL testa je dokazati, da vgrajena oprema (zaščitne komore, izolatorji, tehtalnice,..) zmanjša prisotnost potencialno nevarnih delcev v zraku v času delovnih procesov s snovmi v obliki prahu, ki se izvajajo predvsem v farmacevtskih industriji.

 Vzorčna črpalka zraka

Preberite več: OEL TEST

Natisni

KI DISCUS TEST - test zaščite operaterja in okolice po EN 12469:2000

KI DISCUS test je bil razvit z namenom, da se omogoči preverjanje zaščite oz. zaščitnega faktorja (kot navaja standard) za operaterje, produkte in okolico, kjer predstavlja potencialno nevarnost kontaminacija iz zaščitnih mikrobioloških in citostatičnih komor razreda I. in II. Test se izvaja skladno z EN 12469:2000 standardom.

 KI DISCUS test

Preberite več: KI DISCUS TEST

Natisni

Hitrost pretoka zračnega toka

Izvajamo meritve hitrosti pretoka zračnega toka v delovnem področju komore in pa vstopne hitrosti zračnega toka v komoro. Test se izvaja skladno s priporočili standarda EN 12469:2000 in cGMP Annex 1.

 Meritev hitrosti zračnega toka

Preberite več: Zračni tok

Natisni

Test tesnosti ohišij - Izolatorji, Zaščitne komore z rokavicami

Namen testa, je preveriti tesnost ohišij zaščitnih komor in izolatorjev. Test se izvaja na sistemih, kjer ni direktnega stika s produktom dela (surovino, proizvodi).

 Test tesnosti izolatorja

Preberite več: Tesnost ohišij

Natisni

Štetje delcev in klasifikacija delovnega prostora

Štetje delcev v delovnem prostoru izvajamo z izokinetično sondo. Čisti prostor ustreza kriterijem, v kolikor število delcev ustreza zahtevam standarda ISO 14644-1 ali cGMP Annex 1.

 Štetje delcev v komori

Preberite več: Štetje delcev

Natisni

Test integritete filtrov in tesnilnih mest

Test izvajamo z dvema metodama – metodo z uporabo števca delcev in hladnega aerosol generatorja ter metodo z uporabo fotometra.

Preberite več: Integriteta filtrov

Natisni

Vizualni dimni test

Z dimno patrono ali markerjem zračnega toka preverimo ali je zračni tok laminaren, brez povratnih tokov in turbulenc.

Dimni test z dimno patrono

Preberite več: Dimni test